Niekedy sa nám môže stať, že od mladých kresťanov neočakávame, že ich rozhodnutie pre Ježiša bude mať dopad na všetky časti ich životov. Pravda je však taká, že ak sa Pán Boh stane Pánom nášho života, rastieme a je to viditeľné. A k tomu máme viesť ľudí, o ktorých sa staráme. Nech je Matin príbeh pre nás inšpiráciou a svedectvom o tom, že Pán Boh prináša trvalú zmenu.

Sedemdesiatu druhú epizódu podcastu nájdete na Spotify aj iTunes.