Aj tebe sa niekedy stáva, že v lete máš viacej času, a predsa sa menej modlíš? Akoby dovolenky, výlety a čas s kamarátmi uberali z nášho času s Pánom Bohom, aj keď to nedáva zmysel. Práve preto sme pre teba pripravili pár nápadov a myšlienok o modlitbe, ktorá môžu modlitebne spestriť tvoje leto. Nech sa páči.

ACTS je jeden z mnohých spôsobov/pomôcok, ako sa modliť. ACTS je skratka 4 oblastí, na čo môžem pri modlitbe myslieť.

 • Adoration –⁠ uctievanie
 • Confession –⁠ vyznávanie
 • Thanksgiving –⁠ ďakovanie
 • Supplication –⁠ prihováranie sa

Čo tak sa nechať inšpirovať a použiť túto pomôcku pri dennom čítaní Biblie? Čítaj text viackrát za sebou, a vždy sa sústreď na jeden element. Konkrétny príklad nájdeš v priloženej prezentácii, ale v skratke:

Adorácia –⁠ uctievanie
 • Čo mi daný text hovorí o tom, aký je Boh?
 • Ako môžem chváliť Boha za to, aký je?
Confession –⁠ vyznanie, vyznávanie
 • Čo z daného textu nie je pravda v mojom živote?
 • Čomu (ktorej pravde) neverím?
 • Je niečo, čo mám vyznať?
Thanksgiving –⁠ vďakyvzdanie, ďakovanie*
 • Čo urobil Boh, za čo mu môžem ďakovať?
 • Aj na základe uvedomenia si toho, kto je, alebo že som to mohol/mohla vyznať –⁠ za čo mu môžem ďakovať?

*Adorácia sa zameriava na to, aký Boh je a vďakyvzdanie na to, čo urobil!

Supplication –⁠ prihováranie sa
 • Nabáda ma text, aby som sa za niečo konkrétne prihovárala?
 • Za koho môžem prosiť? Čo môžem urobiť? 

Stiahni to na svoj kontext.

Spomalí ťa to v čítaní, ale verím, že pomôže tomu, aby sa Biblia stala viac než manuálom pre život. Aby sa stala miestom stretnutia s Bohom!

Fotografia: Bethany Laird/Unsplash