Tlak vrstovníkov môže byť ako negatívny, tak pozitívny. Skupiny mládeže v cirkevnom spoločenstve, veriaci kamaráti a starší súrodenci môžu napríklad vyvíjať pozitívny tlak. 

Tlak vrstovníkov môže však byť aj negatívny, a práve tento negatívny tlak trápi mnoho rodičov, učiteľov, kazateľov a vedúcich mládeže. Príčiny negatívneho tlaku vrstovníkov sa líšia a môže byť ťažké ich v konkrétnej situácii plne rozoznať. Napriek tomu je možné tieto faktory rozdeliť na vonkajšie vplyvy a vnútorné vplyvy.

Vonkajšie vplyvy:

High-tech životný štýl – zvyšuje množstvo negatívnych posolstiev a ponúk predkladaných deťom (deti trávia pre televízii a počítači veľa času, nevenuje sa dostatok času komunikácii v rodine, spoločnej práci v domácnosti a hre). Deti majú tendenciu napodobňovať to, čo vidia v médiách a získavať veci, ktoré sú im predkladané ako „coolové“, aby zapadli medzi vrstovníkov.

Nedostatok jednoty v rodine – rodičia, ktorí sa hádajú, súrodenci, ktorí ubližujú, rodičia, ktorí stále pracujú a nezaujímajú sa alebo sú naopak príliš ochranárski. Dospievajúci v takých podmienkach majú sklon naplniť svoju potrebu prijatia a popularity prostredníctvom kamarátov. 

Vnútorné vplyvy:

Prirodzený medzistupeň na ceste k dospelosti – dospievajúci v období 12 – 17 rokov trávia iba polovicu času s rodičmi. Sú to fyzické a intelektuálne zmeny, ktoré ich menia a učia fungovať samostatne.

Nízke sebavedomie – dospievajúci, ktorí vidia sami seba ako neinteligentných, neobľúbených, sú viac ohrození tlakom vrstovníkov, pretože túžia po prijatí a uznaní. Majú dokonca tendenciu vyberať si kamarátov medzi ľuďmi na okraji spoločnosti.

Dôsledky tlaku vrstovníkov:

Experimentovanie – prvé pokusy (cigarety, alkohol, drobné krádeže apod.)

Strach a frustrácia – dospievajúci si podvedome uvedomujú, že vplyv kamarátov nie je dobrý a boja sa, že budú pristihnutí „pri čine“

Depresia – pokusy prispôsobiť sa nevedú k naplneniu a dospievajúci sa cítia ešte opustenejší a bezmocnejší

Zmätok – hodnoty, ktoré by mali byť považované za správne, u kamarátov nefungujú (napr. premianti sa začnú naschvál učiť zle, aby zapadli a neboli vystavení výsmechu vrstovníkov)

Následky – pokiaľ dospievajúci včas nerozpoznajú zlý vplyv alebo im nie je poskytnutá pomoc a podpora, môžu čeliť veľmi nepríjemným dôsledkom svojho konania

Biblický pohľad na tlak vrstovníkov

Písmo jasne hovorí o nebezpečenstve prispôsobovania sa. Rimanom 12,2 varuje: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.“

Tento článok je od našich priateľov na leaderxpress.cz

Pokračuj v čítaní