Napriek tomu, že už niekoľko rokov nie je v mládežníckom tíme, rozhodol sa, že na mládežiach chce slúžiť naďalej. Adam Rajčan rád fotí, momentálne končí svoje štúdium na Žilinskej Univerzite, tento rok ho čaká svadba s jeho snúbenicou Lydkou a taktiež funguje v zbore ako presbyter pre mládež.

Ako si sa dostal k službe? Prečo slúžiš?

Keď som uveril, postupne som chcel byť súčasťou služby, a tak nejak mi to dávalo zmysel. Vidím, aký malo zmysel to, že niekto viedol predtým mňa. Niečo som prijal a chcem to dávať ďalej. Služba je spôsob, ako rastie Božie kráľovstvo. Nemusíme čakať, kedy príde, ale môžeme ho žiť už teraz.

Nie si síce v tíme, ale aj tak slúžiš. Čo tvoja služba predstavuje? Akej službe sa venuješ?

Byť v tíme je pre mňa len organizačná záležitosť. Keď som bol mládežník, vždy boli pre mňa dôležití starší. Dnes ním môžem byť ja pre mladších chalanov. Keď idem na mládež, idem tam s postojom, že som tam pre ľudí, idem slúžiť. Preto sa aj zapojím, kde treba.

Momentálne sa v službe najviac venujem skupinke, ktorú mávame s niektorými chalanmi až dvakrát do týždňa, keďže jeden z nich je v Amerike a chceli sme, aby sa aj on mohol pripájať. Okrem skupinky sa tiež venujem B70, čo sú stretnutia pre mladých chalanov, kde sa napríklad zamýšľame ako budovať chalanskú partiu. Popri tom som aj presbyter za mládež a to práve preto, aby aj mládež mala svoje zastúpenie na rade starších, avšak časovo to vychádza len na 3 – 4 stretnutia ročne, takže mi to nezaberá toľko času.

Ako vnímaš mladých v cirkvi?

Náš zbor dáva mládeži dostatok miesta a aj mládež sa zapája do fungovania zboru. Zbor a vedenie zboru nás podporuje, dokonca často prichádza iniciatíva z ich strany.

Osobne si myslím, že práve pre mladých je veľmi dôležité, aby boli zapájaní do cirkvi, lebo aj oni raz budú dospelí a môžu začať mať pocit, že ľudia sa im už až tak nevenujú a nemajú tam svoje miesto. Preto má význam prepájať generácie a zapájať mladých, aby bol zbor takým ich „domovom“ a aby ho vo vyššom veku nestratili.

Je nejaká kniha alebo film, ktorý odporúčaš?

Dlhodobo som fascinovaný jednou knihou. Volá sa „Neodolateľný rebel“ a myslím si, že by to malo byť povinné čítanie. Mne táto kniha pomohla spoznať Ježiša NAOZAJ. Je veľmi dobrá v tom, ako opisuje aký je Ježiš. V origináli sa táto kniha volá „Beautiful Outlaw.“

Kto ťa v službe inšpiruje a ako?

Mám požehnanie dobre fungujúceho spoločenstva, preto mám okolo seba veľa ľudí, ako napríklad Majo, Aďo a Jany, z ktorých si beriem príklad. Veľmi ma ovplyvnil aj čas, kedy sme mávali skupinku s Mike-om. Mike s nami trávil veľa času aj mimo skupinky, zapájal nás aj do jeho práce a pozýval nás do svojho života. Teraz to chcem tak robiť aj ja.

Pán Boh to mohol vymyslieť tak, že pôda sa sama obrobí a práca sa spraví sama, ale On chce, aby sme používali svoje dary, tvorili a slúžili.

Inšpiruje ma aj fakt, že keď Pán Boh stvoril človeka, dal ho na zem, aby ju obrábal a spravoval. Pán Boh to mohol vymyslieť tak, že pôda sa sama obrobí a práca sa spraví sama, ale On chce, aby sme používali svoje dary, tvorili a slúžili.

Čo je pre teba najväčšou pomocou v službe?

Posilňuje ma, keď viem, že v tom nie som sám, ale sme v tom spolu a aj ostatní majú ako prioritu to, na čom pracujeme.

Ďalšou vecou, ktorá mi v službe pomáha, je to, keď mám kde čerpať. Môže to byť spôsobom, že niekto vedie mňa, alebo aj to, že sa môžem zúčastňovať na rôznych vyučovaniach, ako je napríklad KPM a veľkou oporou je aj samotné spoločenstvo.

Máš nejaký odkaz na záver?

Uvedomujem si, že je veľmi dôležité to čo robil Pán Boh v mojom živote skrze druhých a čo koná cezo mňa. To čo dáš do Božieho kráľovstva nezmizne, On si to použije.

Ľudia čo žijú s Pánom Bohom kvitnú („bude ako strom zasadený pri vodných tokoch“ Ž1). Možno nevidíš hneď výsledok, ale vytrvaj, On koná v svojom čase a ovocie sa dostaví.

Slúž Bohu tým čo máš a On ti dá potrebné.