Priatelia, v septembri odštartujeme niečo špeciálne. Nový ročník Školy pre pracovníkov s mládežou EXTRA. Prečo extra? Zvyčajne je ŠPM určené pre všetkých pracovníkov s mládežou, ale budúci ročník bude trochu špecifickejší. Pripravujeme ho pre vedúcich tímov a služieb.

Prečo takáto zmena?

Našou túžbou je inšpirovať, trénovať a pomáhať. Vždy hľadáme nové spôsoby, ako to robiť a prinášať ovocie, ktoré oslavuje Otca a ktoré je trvalé. Uvedomujeme si, že úloha vedúceho v sebe skrýva mnoho príležitostí a radostí, ale zároveň výziev. Ako viesť tím, keď sú tam všetci rôzni? Ako byť relevantný pre ľudí, ktorí chodia na mládež už roky, ale zároveň pre nových? Ako nájsť človeka, ktorý preberie vedenie po mne a pripraviť ho na to? Ako odpovedať na ťažké otázky mojich mládežníkov, ktorí sa trápia?

V novom ročníku plánujeme úplne nové predmety, aby čo najviac zodpovedali potrebám vedúcich. Predmety, ktoré plánujeme: Vedenie tímu a príprava nových vedúcich, Zručnosti dobrého učiteľa, Poradenstvo a mnoho ďalších.

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môže každý vedúci tímu alebo služby, ktorá je zameraná na prácu s mládežou. Môže sa prihlásiť aj niekto, kto o tejto úlohe premýšľa alebo sa na ňu pripravuje. Môžete sa prihlásiť aj viacerí z jedného zboru (napr. aktuálny vedúci s niekým, kto by tú službu mal prebrať po ňom). Dokonca sa môžeš prihlásiť, hoci si už ŠPM absolvoval, pretože všetky predmety a hodiny budú úplne nové.

Čo môžem očakávať?

Kvalitné vyučovanie, domáce úlohy mimo komfortnej zóny, osobný prístup, výzvy do života s Pánom Bohom, spolužiakov z celého Slovenska, z ktorých sa stanú tvoji veľmi dobrí kamaráti, diplom o úspešnom absolvovaní a istotne rok, na ktorý nezabudneš.

Prihlášku a všeobecné očakávania nájdeš v prílohe alebo na tomto linku:

Prvé kolo prihlasovania končí 31. mája.

A ak ešte premýšľaš, prečo sa do ŠPM prihlásiť, tu máme pár dôvodov od našich terajších aj bývalých študentov:

Dlho som váhal či ísť na ŠPM, ale absolútne neľutujem svoje rozhodnutie ísť do toho, pretože ŠPM mi dalo naozaj veľa. Dalo mi priateľstvá, rady nad zlato, inšpiráciu do služby a mohol som vidieť a byť svedkom rôznych misijných projektov a toho, ako fungujú. Som vďačný za príležitosť, ktorá mi bola daná.

Šimon Valovič, ECAV Nové Mesto nad Váhom

Na ŠPM som sa prihlásil v čase, keď som hľadal, kam ma v mojom živote a službe Pán Boh volá – a lebo som mal veľa otázok. Aj vďaka ŠPM som mal (a mám) kamoša a mentora, ktorý je v tom všetkom so mnou – a pomáha mi odpovede hľadať.

Adrián Marušák, ECAV Žilina

Ja som sa prihlásila na ŠPM, pretože som chcela viac spoznať Pána Boha, porásť vo vzťahu s Ním a naučiť sa ako k Nemu viesť mladých ľudí. Vďaka ŠPM som sa naučila mnohým znalostiam a praktickým zručnostiam, ktoré využívam pri samoštúdiu, ale aj vo svojej službe.

Niki Sabolová, CB Bardejov

Na ŠPM som sa prihlásila, lebo som vedela, že chcem a potrebujem porásť vo svojej službe. Chcela som lepšie poznať Pána Ježiša a naučiť sa ľudí milovať aspoň trošku tak ako On. Pán Boh ma viedol novými oblasťami života a služby a ŠPM bolo veľmi dobrým nástrojom, ktorý ma v tomto období sprevádzal a vystrojoval.

Noemi Vařáková, ECAV Trnava

Ja som sa prihlásil na ŠPM, pretože môj rok 2020 sprevádzala túžba stať sa lepším lídrom. Som veľmi vďačný za túto príležitosť, lebo mi aj na základe ŠPM skrsla v hlave myšlienka, že v našom zbore v Sabinove nemáme mládež a do srdca som dostal túžbu pridať sa k Pánu Bohu a spolupracovať s Ním na tom, čo On v Sabinove robí medzi mladou generáciou. Oslovil som svojho mentora, Daniela Harčara, či by mi s tým pomohol, lebo je dôležité vybudovať tam aj nejaký tím a on súhlasil a pomohol mi pri štúdiu materiálu Základy služby. 

Jakub Poloha, ECAV Sabinov