Aj Vám sa zdá, že doba, v ktorej žijeme, je nejaká rýchla? Akosi stále je čo riešiť. Denne potrebujeme urobiť kopec malých i väčších rozhodnutí. Každý máme svoje povinnosti, plníme nejaké úlohy, často čelíme tlaku okolia a množstvu podnetov zvonku, na ktoré je treba nejako reagovať… zároveň chceme žiť zmysluplne, byť tu aj pre druhých, no nestratiť pri tom samého seba. Nájsť si čas a zastaviť sa nie je vždy také jednoduché. Žiť s vedomím, že viem, čo je pre mňa dôležité, kam smerujem a aký to má všetko zmysel je niečo, v čom potrebuje mať jasno snáď každý z nás.

Ponúkam Vám pár myšlienok, ktoré Vás možno inšpirujú siahnuť po veľmi užitočnom nástroji, akým koučing bezpochyby je, pretože ponúka to zastavenie sa… veď čítajte a dozviete sa viac.

Čo je to koučing

Začala by som asi tým, čo koučing nie je. Nejde o mentoring, poradenstvo, tréning, ani terapiu. Kouč neponúka svoje skúsenosti a vedomosti, ako to robí mentor, neponúka ani odborné rady, netrénuje zručnosti ani nelieči duševné záležitosti.

„Koučing prináša človeku uvedomenie, na základe ktorého robí rozhodutie, ktorého výsledkom je konkrétny čin.“

Koučing (podľa ICF-International coach federation) je proces/interakcia medzi koučom a koučovaným (klientom), kedy klient prichádza s nejakou témou/problémom/dilemou. Kouč vedie rozhovor a pomocou kladenia otázok pomáha klientovi urobiť si jasno v tom, ako to chce inak. Na základe toho si klient stanoví cieľ a spolu s koučom hľadajú zdroje a možnosti, ktoré má k dispozícii. Plánujú konkrétne kroky, ktoré povedú k napĺňaniu cieľa. Cieľ nemusí byť vždy len výkon – napr. úspešné zvládnutie úlohy či projektu. Často ide o stav – potrebujem mať väčší pokoj, chcem byť viac sám sebou, chcem byť viac prítomný, potrebujem zaujať postoj voči…

„Koučing je prepravným prostriedkom od súčasného stavu k želanému výsledku.“

Pri koučovaní sa zameriavame na súčasnosť – to, ako to máš teraz, a budúcnosť – čo chceš namiesto toho. Nehľadíme do minulosti, nehľadáme príčiny, prečo problém vznikol a kto je na vine. Sústredíme sa na riešenie a na to, čo je možné.

„Koučing sa stáva transformačným nástrojom v bode, keď sa dotýka hodnôt jednotlivca, jeho presvedčení a zmyslu.“

Jedným z pilierov, na ktorom koučing stojí, je logoterapia (psychologický smer, zakladateľom je rakúsky psychiater V. Frankl). Podstatou logoterapie je tvrdenie, že v akejkoľvek ťažkej životnej situácii sa človek nachádza, vždy „má možnosť rozhodnúť sa, kým sa stane – a to po duševnej i duchovnej stránke. Je to tá sloboda ducha, ktorú človeku nemôžu vziať…“  (z knihy: Hľadanie zmyslu života, V. Frankl). Koučing je prepravným prostriedkom od súčasného stavu k želanému výsledku, kedy sa pýtame a skúmame aj to, čo dosiahnutie cieľa koučovanému prinesie. Kým sa stane, čo je pre neho dôležité a aký zmysel bude mať jeho snaženie.

Kto je kouč a aká je jeho úloha?

„Kouč nie je expert na život, je expert na koučovanie a vedenie koučovacieho rozhovoru.“

 • kouč je odborník na vedenie rozhovoru a kladenie koučovacích otázok,
 • vytvára priestor na premýšľanie nad situáciou v atmosfére dôvery a prijatia,
 • aktívne počúva,
 • sumarizuje to kľúčové, čo bolo povedané,
 • nehodnotí, neradí, nemoralizuje, nepodsúva svoje vlastné predstavy o tom, ako by malo vyzerať ďalšie konanie a kroky,
 • pomáha urobiť „jasno“ v situácii.

Pre koho je koučing vhodný?

„Koučing môže byť užitočný pre každého, kto sa vie zamýšlať nad svojim životom…“

Koučing je vhodný pre každého, kto:

 • sa chce a vie zamýšľať nad rôznymi témami, ktoré život prináša, bez ohľadu na vek, pohlavie či povolanie,
 • je ochotný a schopný prevziať zodpovednosť za svoj život.

Akým témam sa na koučingu venujeme?

„Dôležité je, aby téma bola ozajstná…“

Na koučing prichádzajú ľudia s rôznymi témami. Či už ide o pracovnú tému alebo o tému z osobného života, koučing je užitočný vtedy, ak je téma ozajstná. To je taká, ktorá naozaj a z nejakého dôvodu „tlačí v topánke“.

Koučing môžeš využiť aj ty, keď:

 • si s niečím vo svojom živote nespokojný;
 • máš pocit, že si vyťažený a nič nestíhaš;
 • vieš, čo máš robiť, no napriek tomu to nerobíš a odkladáš to;
 • si potrebuješ zmapovať situáciu a ujasniť, čo je pre teba teraz dôležité;
 • sa potrebuješ rozhodnúť;
 • potrebuješ voči niečomu zaujať postoj;
 • zažívaš vnútorný alebo vonkajší konflikt;
 • si potrebuješ ujasniť, čo vlastne chceš a ako to dosiahnuť;
 • premýšľaš nad nejakým projektom a potrebuješ plán…

Tém by bolo mnoho, pretože život je už raz taký, je rozmanitý a každý žijeme iný príbeh. Aj ten môj má niekde svoj začiatok, dôležité míľniky, smerovanie… je istým spôsobom jedinečný a už sa nikdy nezopakuje. Preto chcem, aby to stálo zato, aby to malo zmysel.

„Koučing mi pomáha žiť viac v mieri so samou sebou, a preto tu môžem byť aj pre druhých…“

Vedieť prevziať zodpovednosť za svoj život je dôležitá súčasť nášho dozrievania a rastu. Vedieť múdro uchopiť to najdrahšie, čo máme – svoj život, svoj čas a to vzácne vo vnútri, čo nám bolo dané… to rozvíjať a používať pre dobro druhých, sa potrebujeme učiť všetci. Nech nikto po tejto ceste nemusí kráčať sám…

Rezervuj si stretnutie s koučom

Ak ťa tento článok zaujal a chcel by si si vyskúšať stretnutie s koučom, máme pre teba skvelú správu! Ludy sa rozhodla vyhradiť niekoľko hodín týždenne aj pre teba.

Ak sa chceš na hodinu s koučom prihlásiť, klikni sem a dozvieš sa všetky praktické informácie.

Použitá literatúra

 • Viktor E. Frankl: Hľadanie zmyslu života
 • Karpinská, Kmecová: Koučovanie podľa pyramídy
 • Carl R. Rogers: Ako byť sám sebou

Fotografia: Jeffrey F Lin/Unsplash