Ak by som ťa požiadala, aby si si napísal jednu svoju charakterovú vlastnosť, ktorú by si si želal, aby si sa jej vedel zbaviť, čo by si napísal? Mohla by som povedať, „Som tá, ktorá sa stále trápi“, alebo „Vždy sa snažím len potešiť iných“, alebo „Porovnávam sa s ostatnými“. Teraz sa zamysli nad tým, čo si si napísal. Je to hriech? Neviem, či to, čo si si napísal, hriechom je alebo nie, chcem, aby si sa rozhodol ty.

Ale ja si stále viac uvedomujem, že niektoré charakterové vlastnosti v mojom živote, na ktoré som si už zvykla a akceptovala som, že sú súčasťou toho, kým som, sú v skutočnosti hriechom. Nechcem takto pokračovať, kráčať v tomto hriechu, preto som začala používať to, čo nazývam „denníkom smrti“, aby som od týchto hriechov bola oslobodená.

Vysvetlím ti to. Pred dvomi rokmi mi na narodeniny môj manžel Ed dal krásny, na mieru vyrobený a vyrytý kožený denník! Ale pretože tento denník je tak jedinečný a od lásky môjho života, chcela som ho použiť na niečo špeciálne, niečo, k čomu by som sa mohla vracať po zvyšok svojho života. A nakoniec som sa rozhodla pre jeho účel: stal sa „MOJÍM DENNÍKOM SMRTI“.

Čo ak…?

Tento nápad ku mne prišiel nečakane. Jedného dňa, keď som išla vyzdvihnúť svoje deti zo školy, ďakovala som Pánovi za jeho starostlivosť v mojom živote, a keď som pokračovala v premýšľaní o Jeho požehnaniach, moje myšlienky sa obrátili na myšlienky typu „Čo ak“ – „Čo ak sa niečo zmení a prestane nám poskytovať toľko požehnaní? Čo ak by sme už nemali peniaze na jedlo? A čo ak nebudeme zdraví?“ Potom tie myšlienky pokračovali a moje obavy mi zrazu vzali všetok pokoj a radosť a cítila som temnotu, ktorá sa nad mnou vznášala, keď som pokračovala v ceste do školy.

V tej chvíli som si uvedomila, že verím klamstvám od nepriateľa, že nepriateľ na mňa vystrelil svoje horiace šípy strachu a zastrašovania, a ja som týmto klamstvám verila! Bolo to, akoby som nemala štít pravdy, ktorý mi Otec poskytol v Jeho zbroji (popísaný v Efezanom 6), a tie smrtiace šípy našli svoj cieľ v mojom srdci.

Zvyčajne len ospravedlňujem tieto myšlienky inou myšlienkou: „Len sa často trápim.“ A potom mi Pán povedal túto myšlienku: „Tá utrápenosť je HRIECH!“ Viem, že som mŕtva hriechom a pokušeniam, ktoré na mňa nepriateľ posiela, ale nežijem, akoby to bola pravda. Žijem v otroctve tým hriechom tým, že verím týmto klamstvám.

Potom som si začala uvedomovať, koľkokrát počas dňa moje myšlienky ušli k niečomu hriešnemu – strachu, žiarlivosti, nespokojnosti, hnevu, hrdosti. Keď som rozpoznala tieto myšlienky ako šípy od nepriateľa, začala som si myslieť, že ak by som začala písať tieto situácie na papier, nakoniec by som začala čoraz viac nastavovať svoju myseľ na PRAVDU, a tak praktizovať veriť Otcovi namiesto nepriateľa. Takto som prišla na myšlienku, aby sa môj nový krásny denník stal mojím „denníkom smrti“.

Denník smrti

Tá časť smrti pochádza z biblickej pravdy o tom, že sme mŕtvi hriechu pre našu vieru v smrť nášho Spasiteľa Ježiša Krista na kríži pre nás, základ našej kresťanskej viery. Celá kapitola Rimanom 6 veľmi jasne hovorí o našej smrti hriechu a živote v Kristovi. Chcela by som vás povzbudiť, aby ste si ju znovu prečítali, preštudoval si ju, dokonca sa túto kapitolu naučili naspamäť. Je to výborná kapitola, ktorú môžete byť pripravení citovať, keď sa ocitnete pod paľbou šípov nepriateľa. Tieto štyri verše túto pravdu pekne sumarizujú.

Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, ale žijete Bohu v Ježišovi Kristovi. Teraz však, oslobodení od hriechu, stali ste sa otrokmi Boha a máte svoje ovocie na posvätenie a nakoniec večný život.

Rimanom 6:6 – 7, 11, 22

Sme mŕtvi hriechu A živí Bohu v Kristovi Ježišovi! Nemôžeme preskočiť časť smrti. Musíme byť schopní považovať nášho starého človeka za mŕtveho, aby sme sa stali živými pre Boha. A to všetko, keď veríme v Jeho dar večného života cez kríž.

Kráčať v slobode

A ako to funguje pre mňa… počas svojho dňa som si začala uvedomovať, keď moja „charakterová vlastnosť“ vzala moje oči z môjho Spasiteľa a vedie ma hriešnou cestou. Okamžite zastavím svoje myšlienky alebo činy, aby necestovali ďalej po tejto ceste, a začnem sa modliť.

Hovorím Pánovi, „Otče! Ďakujem, že nie som otrokom týchto myšlienok alebo týchto reakcií, pretože vďaka tvojej smrti na kríži, ktorá ma oslobodila od môjho hriechu a mojich žiadostí, som mŕtva tomuto hriechu. A kvôli Tvojmu vzkrieseniu som živá spravodlivosti, ktorou som teraz oblečená! Ďakujem ti, že teraz môžem žiť slobodne, aby som si vyberala myšlienky a činy, ktoré nasledujú Tvojho Ducha, keď ma vedie a usvedčuje. Nie som otrokom, ktorý sa obáva, nie som otrokom pesimizmu, nie som otrokom negativity. SOM SLOBODNÁ!“

Potom idem do svojho denníka a píšem! Zapíšem si situáciu, ktorá priniesla môj hriech strachu, hrdosti, neistoty, hnevu atď. A zapíšem si proces, ktorý som použila, aby som si pripomenula, že som mŕtva hriechu, ktorý ma tak ľahko chcel znovu opantať. Znova a znova som sledovala rovnaké vzorce týchto hriechov v svojom živote. Keď som začala písať a uznávať hriech ako hriech a skutočnosť, že som skutočne mŕtva tomuto hriechu, začalo sa mi to vnárať do srdca, že skutočne môžem mať slobodu od týchto hriechov, že v skutočnosti už mám slobodu, musím sa jednoducho rozhodnúť žiť a kráčať v tejto slobode.

Kristus premohol každý hriech

A môj „denník smrti“ je úžasný nástroj, ktorý mi pripomína tieto pravdy a dáva mi moc veriť, že Kristus odpustil a premohol každý hriech v mojom živote. Rozhodnutie veriť tejto slobode je každodenný proces, z momentu na moment, v každej situácii, vyberať si veriť, že ma Kristus oslobodil a že môžem kráčať po Jeho ceste pre môj život. Toto je skutočne sladká sloboda, ktorá pochádza od môjho Spasiteľa a robí ma skutočne vďačnou.

V Židom 12:1 nám bolo povedané, aby sme „odhodili hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva.“ Pastier ma priviedol k tomu, aby som verila tejto pravde, že som mŕtva hriechom, ktoré ma tak ľahko opantávali po celý môj život. Píšem každý z nich do svojho denníka, keď mi ich Otec odhalí. Ich zapisovanie mi zmenilo život. Tu sú tri príklady toho, čo som si v poslednej dobe písala vo svojom denníku hriechov, ktoré pomenúvam ako hriech a učím sa kráčať slobodne od:

  1. Môjho hriechu strachu a obáv a ako mi Otec ukazuje, že je to vlastne hriech, nie len osobnostná črta.
  2. Môjho hriechu kráčať v strachu a temnote a ako mi Otec ukazuje, že je svetlo, v Ňom nie je žiadna temnota.
  3. Môjho hriechu kritických a posudzujúcich myšlienok a ako mi Otec odhaľuje, že je to hriech a že tieto myšlienky nie sú od Neho.

Rozpoznaj nepriateľove šípy

A čo ty? Spoznávaš moment, keď na teba nepriateľ vystrelí šíp? Šíp horiaci klamstvami? Dokážeš to rozpoznať ako pokus nepriateľa odtrhnúť tvoje oči od Otca a ukradnúť ti ovocie Ducha, ktoré nám dáva náš Otec k dispozícii? Keď si pripravený začať rozpoznávať tieto šípy a byť bez jedu, mojou výzvou pre teba je toto – 3 C:

  1. Nazvi hriech hriechom (Call sin sin): požiadaj Ducha Svätého, aby ti ukázal akýkoľvek hriech vo tvojom živote, možno hriech, na ktorý si si jednoducho zvykol, možno ho už ani nevoláš hriechom.
  2. Nárokuj si sľub o tvojej „smrti“ tomu hriechu (Claim His promise) a povedz: „Som mŕtvy tomuto hriechu“: vďaka Bohu, že už nemusím tým byť opantaný, a potom
  3. Vyber si chodiť v slobode, ktorá je tvoja kvôli krížu a tvojmu životu v Kristovi Ježišovi (Choose to walk in the freedom).

On už urobil všetku prácu na to, aby nás oslobodil od samých seba a od nášho hriechu, tak kráčajme životom v slobode, ktorú On pre nás kúpil cez svoju smrť na kríži! Možno „denník smrti“, ktorý si začneš písať ty sám, by ti mohol pomôcť pohnúť sa k tejto slávnej slobode!

Tento článok by som chcela ukončiť výrokom z knihy zamyslení, ktorá sa volá None But the Hungry Heart od Milesa J. Stanforda. Zápisok je z 23. marca: „Zákon Ducha života v Kristovi Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti“ (Rimanom 8:2) On ma oslobodil a ja v tom chcem kráčať. Chcem sa z toho tešiť a som slobodný. Nemusím zápasiť za to, aby som oslobodil sám seba. Bol som oslobodený v Duchu a potrebujem stáť v tejto slobode, pretože Kristus ma oslobodil (Galaťanom 5:1). Nemusím sa obávať o víťazstvo, pretože stojím vo víťazstve. Nemusím zápasiť o to, aby som sa dostal z strašnej diery. On ma pozdvihol a postavil moje nohy na Skalu a rozhodol, kam pôjdem odtiaľto. On ma zaväzuje, aby som stál pevne vo víťazstve, ktoré pre mňa On vyhral. Tak ver a teš sa z toho, pretože spoznáš, čo to znamená byť slobodným. HALELUJA!