V 1. liste Korintským 3:1 Pavol hovorí: “Nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi.” Ak nechceme byť napomenutí rovnako, musíme sa usilovať o duchovnosť, lebo telesnosť sa rovná nedospelosti. Čo to ale je duchovnosť? Alebo aký je duchovný kresťan?

Vo svojej knihe Balancing the Christian life, Dr. Charles Ryrie píše o úplnej a skutočnej duchovnosti. Duchovný človek je ten, kto je vyspelý vo svojom vzťahu s Bohom, ale zároveň stále rastie. Ťažko o niekom povedať, že je duchovný, ak je kresťanom dlhé roky, ale stále je taký istý, aký bol rok po obrátení. Podobne, ťažko povedať o niekom, že je duchovný (duchovne vyspelý), ak je bábätko v Kristovi. “Duchovný človek je ten, kto je vyspelý, ale stále dospievajúci vo svojom vzťahu s Bohom.”

Preto ak nechceme byť telesní, ale usilujeme sa o duchovnosť, je potrebné rásť a neprestať rásť. Ak sme kresťanmi už dlho, nebuďme spokojní s tým, ako veľmi sme vyspelí, ale usilujme sa o ďalší rast. Ak sme noví kresťania, takisto sa usilujme o rast. A ak je niekto duchovný, jeho vyspelosť a kontinuálny rast sa bude prejavovať v jeho osobnom, rodinnom aj zborovom živote.

Ďalej uvádzam sú zdroje (appky alebo web stránky), ktoré mi pravidelne pomáhajú rásť. Niektoré sú konkrétne prispôsobené na určité duchovné disciplíny, niektoré sú veľmi dobré vo všeobecnosti:

  1. Read Scripture je aplikácia na telefón na prečítanie celej Biblie za jeden rok. Úžasné ale je, že na začiatku nejakého celku (knihy alebo myšlienky) je video od The Bible Project, kde užasne vysvetľujú hlavnú myšlienku alebo ideu toho celku. Vďaka tomu sa aj ťažšie knihy Starého zákona dajú lepšie pochopiť. Iba v anglickom jazyku.
  1. Biblical training – je webstránka (biblicaltraining.org/classes) aj apka na telefón, kde si môžete zadarmo vypočuť vysokoškolské prednášky a vyučovania na rôzne témy. Pre niekoho, kto by chcel biblické vzdelanie, ale nejde mu o titul, je to super príležitosť sa naučiť naozaj veľa. Iba v anglickom jazyku.
  2. Bible Hub – je webstránka (biblehub.com) aj apka na telefón, kde je veľmi veľa zdrojov hneď na dosah. Či si chcete Bibliu len čítať, alebo chcete ísť hlbšie a porovnávať si rôzne preklady, vrátane originálnej gréčtiny a hebrejčiny, alebo hľadať rôzne texty na určitú tému, prečítať si komentáre od rôznych teológov alebo pozrieť biblický slovník, všetko toto nájdete na Biblie Hub. Iba v anglickom jazyku.
  3. Blue Letter Bible – je webstránka (blueletterbible.org) aj apka na telefón, ktorá vám pomôže, ak vás zaujímajú detaily a chcete ísť hlbšie do biblických textov. Pri hlbokom štúdiu Biblie je dobré ísť do pôvodných biblických jazykov, hebrejčiny a gréčtiny. Aj keď nerozumiete pôvodným biblickým jazykom, vďaka Blue Letter Bible si viete jednoducho nájsť, aké pôvodné slovo sa v texte používa, čo znamená a kde inde v Biblii sa nachádza. Iba v anglickom jazyku.
  4. Life Church – je webstránka (life.church) aj apka na telefón, kde je veľké množstvo zdrojov a inšpirácií. Sú tam kázne a série na rôzne témy a pre rôzne vekové kategórie. Super ale je, že tam nie sú iba nahrávky tém, ale často je k tomu pridaná aj grafika, poznámky pre vyučujúceho, poznámky pre poslucháča a otázky do diskusie. Kvalita vyučovania je tiež vysoká.
  5. Chcemviac.com – keďže všetky tieto zdroje boli v angličtine, nemôžeme skončiť bez toho, aby sme nespomenuli jeden zdroj v slovenčine. Túto webstránku (chcemviac.com) vytvorili naši priatelia z EVS a nájdete na nej veľa kázní, článkov, recenzií na filmy aj knihy.

Máš nejaké ďalšie odporúčania na zdroje? Môžeš ich napísať aj do komentárov, a pomôcť tak ďalším vedúcim!

Fotografia: Markus Spiske/Unsplash