Našou víziou je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Ale každý človek je iný, má iné potreby a zaujímajú ho iné oblasti. A tak sme sa rozhodli ponúknuť ti ONLINE MENTORING, šitý na mieru. Veľmi radi pomôžeme, ak môžeme, sme tu pre teba.

Ako to funguje?

  • Mentoring prebieha jeden na jedného.
  • Prebieha v sobotu 27. 3. 2021.
  • Jedno stretnutie trvá 45 minút.
  • Predpokladáme tvoju aktívnosť, tebou vopred pripravené otázky na vybranú tému veľmi pomôžu.

Ako sa prihlásiť?

  • Pozri si ponuku mentorov a oblasti mentoringu.
  • Vyber si konkrétneho človeka na konkrétny čas a zapíš sa. Využi na to FORMULÁR NA KONCI ČLÁNKU.
  • Prihlasovanie je možné do 26.3.2021
  • Napíš nám niečo o sebe a čo by si rád riešil.
  • Stretnutie si poznač do kalendára.
  • Počkaj na odpoveď, mentor ti emailom potvrdí vaše stretnutie.

My sa na teba už tešíme. Budeme netrpezlivo čakať.

Zoznam mentorov a oblastí na KPM:

MARK ABRMAN [SK]
Vedenie timu, Ako viest diskusiu , Ako pripravit tabor
ŠIMON KOLESÁR [SK]
Vedenie tímu alebo skupinky, Učeníctvo
PETER MICHALČÍK [SK]
Ako slúžiť, keď máš pocit, že ti stále niekto „háďže pod nohy polená”. Ako slúžiť, keď si plný túžby, ale o tvoju službu nie je záujem.
Ako budovať tím z ľudí, ktorí sa síce stretávajú, ale tím netvoria.
KIKA MATÚŠKOVÁ [SK]
Zažil/a som rozvod rodicov, Vzťahy, Sexuálna čistota
ALEXANDRA MOTÝĽOVÁ [SK]
Vedenie dievčat, medziľudské vzťahy
JÚLIA MARCINČOVÁ [SK]

Vedenie skupinky, tímu, Ako sa stávať ženou na Boží obraz, Správcovstvo emócií
WENDI RUMBOLD [SK|EN]
Vzťahy (chodenie alebo v manželstve). Duchovný rast
ZAC SHEPPERSON [EN]
Relationships. Sexual temptation, pornography struggle. Evolution vs creation. Theological questions
MARUŠKA SKONC [SK]
Vnútorne (duševné a duchovné) zdravie. Vzťahy (chodenie a manželstvo). Učeníctvo. Bolesť a strata. Vzťahy v kontexte služby
DARINA MALÁ [SK]
Singleness (zdravá perspektíva, ako viesť iných/aj zadanách), keď som single). Zdieľanie Krista s neveriacimi. Duchovné disciplíny – ako v nich nájsť záľubu (modltiby, Písmo, uctievanie). Starostlivosť o tím
IVKA POLLÁKOVÁ [SK]
Mládežnícka služba. Učeníctvo. Skupinky. Vedenie tímu. Výzvy vo vzťahoch (v zbore, tíme, osobne). Pochybnosti
ED RUMBOLD [SK|EN]
Vzťahy (chodenie alebo v manželstve). Pochybnosti vo viere. Nebáť sa evanjelizovať. Duchovný rast. Učeníctvo. Hocičo
DIA CHVOJKOVÁ [SK]
Mládežnícka služba. Učeníctvo. Skupinky. Vedenie tímu
DAVID KOSTLÁN [SK]
Komunikácia (ako sa učiť lepšie komunikovať s Bohom a ľuďmi). Inakosť (v názoroch, v identite, cítim sa byť sám). Ako budovať zdravý vzťah so sebou, s Bohom, s ľuďmi. Viera a pochybnosti.
JANČI MÁHRIK [SK]
Budovanie komunity. Ťažké otázky viery. Evanjelizácia. Cirkev na „online námestí“. Vedenie ľudí. Hocičo okrem varenia pečenia. Grilovanie ešte ako-tak dám 🙂
PETER HRUBO [SK]
Vedenie tímu. Mentoring iných. Osobná vízia
AMY CHASE [EN]
Vzťahy (randenie, manželstvo, rodina). Sebahodnota / sebaobraz
MARK CHASE [SK|EN]
Evanjelizovanie. Uctievanie. Teológia. Budovanie zdravých vzťahov. Zvíťazenie nad uzkosťou. V podstate všetko okrem matematiky a vedy 🙂
DENISA HARČAROVÁ [SK]
Vzťahy – manželské a partnerské. Ako si stanoviť a dosiahnuť ciele. Keď Pán Boh hovorí nie (neplodnosť, aj iné oblasti…)
ALICA HOWARD [SK]
Zdravá sebahodnota ako cesta k oslave Boha, Vzťah na diaľku (spolu s Joshom).
JOSH HOWARD [EN]
Strategické vedenie mládežníckej skupiny. Učeníctvo cez hobby. Prekonávanie závislosti (iba muži). Vzťah na diaľku (spolu s Alicou)
ZUZANA BOŽÍKOVÁ [SK]
Chvály a uctievanie. Time-management. Sociálne siete a evanjelizácia. Spätná väzba – ako ju prijímať a ako ju dávať
AMY ELLENWOOD [EN]
Relationships. Personal issues. Ministry to women
DANIEL HARČAR [SK]
Vedenie tímu. Mentorovanie iných. Skupinky. Manželstvo/Vzťahy. Evanjelizačná služba
TIMOTEJ MÁHRIK [SK]
Technické veci – ako využiť techniku v práci s mládežou, v zbore. Uctievanie (chvály). Vedenie a rozvoj tímu. Učeníctvo. Čokoľvek
AARON GIBBS [EN]
Church planting. Leadership. Relationships. Parenting. Discipleship. Organization. Administration. Coaching
BAŠKA BENEŠOVÁ [SK]
Vzťahy (singleness, chodenie, rozchod). Vzťahy v tíme (Ako ich budovať a udržiavať). Mám iný názor, než ostatní v mojom tíme. Čo s tým?
JANY ŠIMOČKO [SK]
Získavanie a vedenie tímu, skupinky, učeníctvo. Zámernosť v službe. Prepojenie mládeže a zboru, inovácie
PEŤKA ŠULKOVÁ [SK]
Žena v službe (identita, singleness, sexualita). Služba naplno, aj keď pre to doma nemám pochopenie (napr. neveriaca rodina). Vzťahy a výzvy s nimi spojené (priateľské, partnerské, rodinné) Čokoľvek
DAN HASH [EN]
Help with a problem you’ve been stuck on for a long time. (Helping you see it in a fresh way). Church problems. What are you stuck on? How can you not just stay frustrated, but move further
TABITA ELIJAS [SK]
Vedenie tímu, skupinky; starostlivosť o ľudí; duševné zdravie