Počuli ste už túto vetu? Vzmuž sa! Nebuď slaboch, buď tvrďas. Buďte mužom ako Bond, Rambo, Jason Bourne alebo Clint Eastwood. Pripadá mi, že ako muži túto frázu počujeme veľa. Keď nám to povedia, väčšinou máme jednu z dvoch reakcií: „Nezvládnem to, tak to ani neskúsim!“ alebo naša reakcia vyzerá takto: „Som chlap a dám to. Musím len tvrdšie pracovať a tváriť sa tvrdo, akoby ma nič netrápilo.“

Žijem v strednej Európe už takmer 10 rokov a predtým, ako som sa sem presťahoval, som pracoval s mladými mužmi aj v USA. Nech som žil kdekoľvek, za tie roky som toto odpozoroval u mladých mužov okolo mňa. Stretol som veľa pasívnych mladých mužov a zdanlivých „chlapov“, ktorí pri hlbšom kopaní odhalia, že sa vo svojom vnútri cítia ako chlapci. Čím to je? Čo v skutočnosti znamená byť mužom? Toto je moja vášeň a jeden z hlavných dôvodov, prečo som v službe pre mládež.

Ide o viac

Rád hovorím s mladými mužmi o biblických postavách ako Dávid a Daniel a o tom, čo konkrétne ich robilo mužmi. Je to niečo viac ako byť chlapský. Mali okolo seba zámernú skupinu mužov, ktorí ich tiahli na vyššiu úroveň. Podľa mojich skúseností mladí muži dnes veria súčasnému posolstvu, že musia robiť veci a bežať beh života sami. To ich núti zvoliť si jednu z dvoch ciest: vzdať sa alebo sa sami ešte usilovnejšie snažiť.

Je jeden mladý muž, ktorého učeníkujem, ktorý mi povedal, že nepotrebuje skupinu iných mužov. Tvrdí, že je príliš intelektuálny a je len málo mužov, ktorí by ho vyzvali dosť na to, aby to stálo za jeho čas. Som jediný, s kým sa stretne a hovorí o viere.

Jedna z hlavných vecí, na ktorej sme spolu pracovali, je jeho pokus zdieľať Krista s kamarátkou, ktorá práve prežíva nejaké utrpenie. Ona nechápe jeho logiku a zdá sa, že on s ňou nedokáže súcitiť alebo sa s ňou spojiť na emočnej úrovni. Vyzval som ho, aby zvážil skutočnosť, že žijeme v komunite, a nielen pre intelektuálne výzvy, ale z mnohých dôvodov, vrátane toho, aby sme porozumeli iným, chápali, ako myslia, cítia a reagujú na veci. S touto myšlienkou stále zápasí, ale videl som už pokroky správnym smerom.

Potrebujeme zámerné vzťahy

Iní mladí muži majú svoje kluby, športové tímy alebo priateľov z krčmy. Sú to priatelia, s ktorými trávia čas, ale len veľmi zriedka sú tie vzťahy zámerné, aby navzájom rástli. My ako muži potrebujeme viac ako len priateľov, potrebujeme spoločníkov, ktorí nás vyzývajú k rastu.

Keď moja skupina „The Mighty Men“ začala, jedna z prvých vecí, o ktorých sme hovorili, bolo vyzývanie sa k rastu. Podelil som sa s nimi o to, že čítam 7 kapitol v Biblii denne, čo ma prevedie cez Bibliu dvakrát ročne. Vyzval som ich, aby si vybrali určitý počet kapitol denne. Prvý povedal: „Ja dám jednu.“ Druhý povedal: „Myslím, že aj ja by som mohol dať jednu.“ Jeden potom povedal: „No, ak Josh dokáže 7, tak ja 5!“ Ihneď tí ďalší 4 povedali, že aj oni budú čítať päť kapitol denne!

Miloval som ten pozitívny tlak medzi nimi, ktorý vyzýval týchto mladých mužov, aby po celý rok, trávili čas čítaním piatich kapitol denne. Verím, že všetci okrem jedného majú dnes veľmi dobrý návyk byť v Božom slove.

Silný pozitívny mužský vplyv

Mladí muži, ktorých zažívam okolo seba, vyrastajú pomerne často bez toho, aby mali na svoj život silný pozitívny mužský vplyv. Verím, že je to v tejto generácii mladých mužov rozhodujúci čas, naučiť ich a trénovať, aby boli skutočnými mužmi. Muži, ktorí sú odvážni a smelí, ktorí sa snažia ctiť svojho Boha a vynikajú v láske k svojej budúcej manželke a deťom.

Po vytvorení zvyku byť v Božom slove sme pracovali na modlitbe a disciplinovanom čase s Bohom. Jeden z členov našej skupiny sa neustále zdieľal o tom, ako hovoril evanjelium s ľuďmi na autobusových zastávkach, a o tom, že by sme mali urobiť niečo pre to, aby sme viac hovorili evanjelium. Vyzval som túto skupinku, aby išli do nášho miestneho obchodného centra a zdieľala evanjelium s mladými ľuďmi, s ktorými sa stretnú.

Prvou reakciou bol strach. Vyzval som ich, aby boli odvážni a dôverovali Bohu. Nemuseli sa báť, ako ostatní zareagujú. Išli sme do obchodného centra, rozdelili sme sa do dvojíc a začali sme sa s ľuďmi rozprávať v nádeji, že im budeme môcť povedať evanjelium. Potom sme sa zišli a premýšľali sme o tom zážitku. Všetci povedali, že pre nich bolo najdôležitejšie to, že dokázali byť odvážni a vykročiť zo svojho pohodlia. A ja verím, že toto je pre muža niečo potrebné.

Keď nás Boh k niečomu volá, rozhodnime sa do toho smelo vstúpiť. Nerobme to sami, majme v tomto úsilí pri sebe svojich chlapov, priateľov, svojich mocných mužov. Byť vyzvaní, aby sme každý deň čítali Božie slovo, nás naučilo, že nestačí vedieť, čo Božie slovo hovorí, musíme podľa toho žiť. Robiť Božie slovo najdôležitejším v našich životoch, nás učí o Ňom a o tom, ako sa správať k druhým.

Chýba im divočina?

Niektorí ľudia veria, že mladým v dnešnej dobe chýba divočina, práca s rukami a osvojovanie praktických zručností. Myslím si, že musíme byť opatrní, pretože to môže tiež samo osebe viesť k sebestačnosti. S týmto vedomím si tiež myslím, že to sú veci, ktoré v dnešnej dobe u mladých mužov chýbajú. V malých skupinách sa snažím naučiť chlapcov, ktorých vediem, pracovať s rukami, aby boli praktickí.

Jednou z mojich najobľúbenejších vecí, ktoré môžem robiť s mladými mužmi z mládeže, je práca na mojej starej dodávke Volkswagen. Jedna vec, ktorú na práci na starých autách milujem, je, že nikdy nič nejde podľa plánu. Tieto „problémy“ poskytujú príležitosti naučiť sa byť flexibilnými a meniť sa. Tiež chodíme na túry a kempujeme vonku. Nedávno sme sa museli obrátiť k bivakovaniu (spanie v hamokoch), pretože na trase našej túry nebolo v chatách miesto. Chalani sa báli táboriť v lese, ale naučili sa, že Bohu môžeme dôverovať aj v „rizikových situáciách“.

Verím, že ako zrelí muži, našou úlohou je viesť túto mladšiu generáciu a trénovať ju! Som vďačný za iných mužov v mojom živote, mojich kolegov a bratov, s ktorými stojíme v tejto úlohe spolu. Verím, že Boh volá mladú generáciu ľudí, aby naplnili tento svet a boli odvážnymi mužmi charakteru, ktorí správne narábajú so Slovom pravdy a žijú ho!