Láska má mnoho podôb a budovanie dobrých vzťahov je dôležité aj v online dobe. Dnešné aktivity sa týkajú lásky k veciam a aj v spoločenstve. V prvej si môžete zasúťažiť v hádaní zoznamu najobľúbenejších vecí a druhá prinesie zábavu a utužovanie vzťahov na vašej mládeži.

10 najobľúbenejších (20 minút)

Každý z nás si prirodzene vytvára vzťah k veciam, s ktorými sa stretávame. V tejto hre sa spoločne pozriete na tie najobľúbenejšie z rôznych oblastí. Na úvod hry je potrebné rozdeliť všetkých súťažiacich do dvoch tímov (napr. muži proti ženám). Každý tím si zvolí svojho kapitána, ktorý bude odpovedať.

Úlohou tímov bude postupne hádať zoznam desiatich najobľúbenejších vecí z rôznych kategórií. V prvom kole začne hádať tím s mladším kapitánom. Po prečítaní kategórie sa môžu jednotlivé tímy 15 sekúnd radiť pomocou súkromných správ kapitánovi alebo vytvoreného chatu pre daný tím. Je dôležité, aby nik neposielal svoje tipy do spoločného chatu, keďže by tak mohol radiť druhému tímu. Po uplynutí času kapitán začínajúceho tímu povie svoj prvý tip na položku zoznamu.

Ak sa tam daná položka nachádza, tak tím si pripisuje body. Body sú odstupňované podľa poradia položiek v zozname. Ak sa tam položka nenachádza, tímu sa pričíta jedna nesprávna odpoveď. Ak tím získa pri jednej kategórii 3 nesprávne odpovede, stráca možnosť tipovať a v danej kategórii skončil. Tímy sa striedajú vždy po jednom tipovaní položky a radiť sa môžu počas celej hry. Ďalšie kolo začína vždy tím s nižším počtom bodov. Počas celej hry je zakázané používať internet na vyhľadávanie odpovedí.

Kto s najväčšou pravdepodobnosťou…? (20 minút)

Táto aktivita nemá súťažný charakter, jej zámerom je zábavnou formou utužiť vzťahy medzi vašimi mládežníkmi. Ich úlohou je vždy odpovedať na otázku, ktorá je zobrazená. Každá otázka začína formulou „Kto s najväčšou pravdepodobnosťou“ a odpoveďou môže byť len meno niekoho z prítomných.

Odpovedať môžu slovne alebo si každý pripraví odpoveď, ktorú všetci naraz odošlú do spoločného chatu či ukážu napísanú na papieri. Po vyhodnotení otázky môžete dať priestor na reakciu mládežníkovi, ktorého meno sa vyskytovalo najčastejšie.

Čas venovaný aktivite si môžete prispôsobiť počtom otázok. Pripravená je prezentácia s 15 otázkami, ale môžete si pripraviť aj vlastné otázky vhodné pre vašu mládež.

Ak niektorú z týchto hier vyskúšate, dajte nám vedieť, ako to dopadlo, alebo nás označte na sociálnych sieťach!

Fotografia: Steve Halama/Unsplash