Kamaráti, pripravili sme pre vás kompletnú valentínsku mládež, ktorú môžete použiť už tento víkend s tematickými aktivitami, nápadmi, témou a nahratými chválami. Dúfame, že sa vám bude páčiť a pokojne použite všetko alebo akúkoľvek časť z nej potrebujete.

Atmosféra

Skús od začiatku vyvolať priateľskú atmosféru (pusť do pozadia energickú hudbu, nastav si veselý filter a povzbuď aj ostatných). Ľudia by mali mať pocit, že sú na tématickej mládeži, možno až párty. Nešetri emotikonmi, srdiečkami.

Po privítaní vyzvi ľudí, aby priniesli pred počítač/mobil/obrazovku jeden predmet/vec, na ktorý, keď sa pozrú, tak sa znova a znova cítia milovaní.

Zdieľanie

(Rozdeľte sa do breakout roomov po trojiciach, ak vás je do 10, tak zostaňte spolu.)

Porozprávajte sa o svojich predmetoch a vysvetlite si navzájom svoju voľbu. Prečo sa cítiš milovaný/á, keď sa na to pozrieš? Kto ti tú vec dal? Aký je za tým príbeh?

Aktivita (Títo dvaja sa majú radi!)

Lásky je plný aj filmový svet. Túto hru môžete hrať ako jednotlivci alebo rozdelení do menších tímov. Súťažiaci hádajú známe páry z rôznych filmov, rozprávok a seriálov. Pri každom páre je dôležité uhádnuť, z akého filmu pochádzajú, ale môžete prideľovať aj bonusové body za ich mená.

Fotky párov sú rozostrené. Ak niekto uhádne názov filmu pri väčšom rozostrení získa 10 bodov, pri menšom 5 bodov a za uhádnutie filmu bez rozostrenia je 1 bod pre tím. Súťažiaci môžu písať správne odpovede do chatu, prípadne sa hlásiť (vhodné iba pri menšom počte). V prezentácii je pripravených 15 párov.

Chvály

Chvály pre vás pripravili Juraj a Miriam Šimočkovci. V krátkom úvode Ďuri hovorí viac o sviatku sv. Valentína, láske aj zaľúbení a tom, či je možné byť zaľúbený do Hospodina.

Vo videu nájdeš piesne: Chcem Ťa Ježiš (Keď sa ráno prebúdzam) a Ľúbim Ťa, Ježiš môj.

Téma

Kamaráti,

dnes sa budeme, ako vám to už mohlo dôjsť, pohybovať v téme lásky. Dnes však nebudeme hovoriť o partnerskej láske, ale o láske v spoločenstve a o láske, ktorá nie je naša vlastná, ale je Jeho. 

Keď Ježiš chodil po tejto zemi, mal viacero priorít, ktoré môžeme na Jeho živote bádať (podľa toho, koľko času a energie do týchto vecí vkladal, vieme povedať, že to boli Jeho priority) ako napríklad modlitba a čas strávený s Otcom alebo Božie Slovo. Jednou z týchto priorít je aj láska. A my, ak sme Jeho, musíme teda uznať, že láska je prioritou a naše spoločenstvo by ňou malo byť známe. A ľudia, ktorí lásku nikde inde nenašli a sú nemilovaní, by ju mali nájsť práve u nás.

(V tomto bode môžeš urobiť malý prieskum a opýtať sa, ako by vysvetlili ľudia na mládeži slovo branding. Keď si predstaviš brand Coca-cola, s čím sa ti spája? Pocitovo? Nike? Apple? Ľudia ti môžu odpovedať do chatu.)

Aj naša mládež má určitý branding. Keď si nás ľudia predstavia, nejak sa pri tom cítia. Čo je ten pocit? Zábava? Kvalitné tábory? Dobré vyučovanie? Sarkastický humor?

Prečítajme si spolu 1Kor 13:1 – Pavol hovorí, že keď všetko toto máme, ale nemáme lásku, nič nie sme, nič nemáme. Bez lásky nemá ani to najlepšie vyučovanie, ani ten najlepší program trvalý dopad.

Každému z mládeže/alebo trojiciam zadaj jeden text:

 • Marek 1:41
 • Ján 5:6
 • Lukáš 7:13
 • Matúš 11:19
 • Matúš 9:36
 • Ján 8:11
 • Ján 11:5
 • Matúš 20:34
 • Lukáš 19:41 – 42
 • Lukáš 23:34

Komu a ako Ježiš preukázal lásku v týchto textoch?

Čo z nich vieš o láske vyčítať?

Z Písma vieme, že Ježišova láska bola:

 • nezávislá od toho, kto si čo o Ňom/nej myslel
 • proaktívna a iniciatívna
 • preukázaná aj napriek odmietnutiu
 • štedrá a praktická

V Jánovi 13:34 – 35 stavia Ježiš lásku dokonca nad všetky pravidlá a príkazy. Prečítajte si spolu tento text.

Daj teraz zdieľať svoju obrazovku a ukáž nasledovný obrázok a prejdite si spolu tieto štyri body. Odpovedajte si každý sám na tieto otázky a ak chcete, môžete sa spolu aj otvorene rozprávať o tom, ako to vnímate a ak vám napadnú nejaké praktické myšlienky a nápady, ako sa stať spoločenstvom, ktoré je známe Božou láskou.

Ak by ste chceli v rozhovoroch pokračovať:

Otázky do diskusie

(Rozdeľte sa do breakout roomov po tých istých trojiciach, ak vás je do 10, tak zostaňte spolu. Otázky postupne kopíruj do chatu.)

 1. Čo ťa z dnešnej témy najviac oslovilo?
 2. Máš nejaký nápad, ako by sa naša mládež mohla stať miestom, kde je cítiť Božiu lásku a je to poznať na prvý aj druhý pohľad?
 3. Vnímaš sám seba, ako milujúceho človeka? Ak nie, veríš, že to Kristus môže zmeniť? Ak áno, myslíš, že sa v tom môžeš stále posúvať? 

(pri poslednej otázke si skúste navzájom dávať pozitívnu spätnú väzbu, ak je na čo.)

Potom sa spolu modlite.

Výzva na február

Do konca tohto mesiaca prejav lásku 5 rôznym ľuďom 5 rôznymi jazykmi lásky.

Na začiatku marca sa k tejto úlohe vráťte a vyhodnoďte si ju.

Fotografia: Laura Ockel/Unsplash