Ako vybudovať kľúčový líderský tím, či už staršovstvo, ktoré naozaj pastiersky vedie zbor, alebo tím vedúcich, ktorí sa starajú o komunitu, alebo líderský tím vo vašej neziskovke?

Pre mňa kľúčový tím znamená zdravý líderský tím.

Keď si pozrieme Pavlove listy, zistíme, že Pavol sa nevenuje veľkosti zborov, počtom vedúcich, alebo rýchlosti vykonaniu plánov, ale venuje sa zdraviu. Potrebujeme zdravé tímy, aby sme mali zdravé zbory a organizácie. Zdravé tímy a zdravé vzťahy v tímoch budú priamo vplývať na zdravie zboru.

Zbor nikdy nebude zdravší ako vedenie, ktoré zbor vedie.

Často sa stane, že sa vedúci sťažujú na tých, ktorých vedú a vtedy zabúdajú, že práve oni sú zodpovední za kultúru, ktorá vznikla a ktorá ich frustruje. A možno sa dá zistiť ešte niečo viac, lebo život, ktorý žijeme, vždy prezrádza, v akého Boha (boha) veríme. Charakter kultúry, ktorú vytvárame naším pôsobením a našou prítomnosťou, nám môže odzrkadlovať naše chápanie (alebo nepochopenie) Božieho charakteru.

Dobre. Tak čo s tým?

Chcem načrtnúť 10 znakov zdravého, a teda kľúčového, líderského tímu:

1. Zdravé tímy sa spolu modlia

Nechcel som začať týmto, lebo sa bojím, že nebudete čítať ďalej. Ale pozor, toto nie je samozrejmosťou! Mojou skúsenosťou je, že veľa tímov si myslí, že sa spolu modlia, ale nemodlia sa. Možno tak začínajú stretnutia, alebo ich tak zakončia, ale nie sú to tímy, ktoré sú poznačené modlitbou.

V tíme vedúcich komunít, ktoré som viedol, sme si dali pravidlo, že nemôžme povedať frázu: “Budem sa za Teba modliť.” Namiesto toho sme zaviedli prístup Stop and Pray, alebo STOP! Modlime sa. Tu a teraz. Ak sa nemodlíme často, spontánne, v obyčajných rozhovoroch, tak čo to o nás prezrádza? Kde je naša dôvera?

2. Zdravé tímy sa spolu zabávajú

Kultivuj čas, kedy môžete jednoducho byť spolu. Investujme do zábavy. Neverme klamstvu, že to je mrhanie vzácneho času. V knihe Deuteronómium Boh prikázal, aby jeho ľudia investovali 10% svojej úrody do veľkej hostiny, ktorú si potom mali spolu užívať – lebo je zdravé a správne mať dobrý spoločný čas a spolu sa radovať z dobrého Boha. Choďte na víkend na chatu. Zažite nejaký Escape Room. Jedzte.

Dobrí lídri zostanú v tíme, ktorý je poznačený radosťou a zábavou.

3. Zdravé tímy sú poznačené úprimnosťou a prístupnosťou

Nebojte sa pred ľuďmi odhaliť aj svoje slabosti a nedokonalosti, (a toto je dôležité), dovoľte im do toho vstupovať a hovoriť. Nestačí len hovoriť o nedostatkoch, treba mať pokoru podriadiť sa tým okolo seba, hlavne vtedy, keď je možné, že máme nejaké slepé miesto. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť (1 Petrov List 5:5).

Týmto sa bude vytvárať ďaľši veľmi dôležitý znak…

4. Zdravé tímy plávajú v kultúre milosti

Je možné hovoriť veľa o milosti, kázať veľa o milosti, a zároveň nemať kultúru milosti.

Prezradím vám tajomstvo: ľudia v tvojom tíme budú hrešiť. Toto by vás nemalo prekvapovať. Ak vás to bude prekvapovať, máte problém. Otázka je: nie ak, ale keď sa preukáže hriech, ako naň budete reagovať? To vytvára kultúru.

Často sa mýlime, keď si myslíme, že keď hriech vypláva na povrch, tak to je zlý deň. Nie! To je dobrý deň! Lebo teraz sa môžme venovať tomu, čo bolo doteraz skryté. Paradoxom je, že keď sa netrpezlivo a nemilostivo venujeme hriechu, tak to vytvára kultúru hriechu, lebo ľudia sa len naučia hriech lepšie schovávať.

Chváľte sa vo svojich slabostiach. Dovoľte ľuďom, aby boli úprimní o svojich slabostiach. Nech sa v tých momentoch preukáže Kristova sila (2 Korinťanom 12:9).

5. Zdravé tímy sú poznačené cťou pre druhých

Hovorte dobre o druhých v ich prítomnosti. Hovorte dobre o ľuďoch v ich neprítomnosti. Zoberte si čas na to, aby ste vedeli rozoznať dobré veci, ktoré Boh robí v nich a skrze nich a oslávte to. Využite momenty (napríklad narodeniny), kedy môžete človeka požehnať pravdivými slovami uistenia.

Ak si myslíte, že takýto prístup je manipulačný, tak sa pozrite znovu do Biblie. Pavol vždy svoje listy začína takto. Aj keď písal zborom, ktoré mali nemalé problémy (napr. Korinťania), tak začínal tým, že sa teší z ovocia Ducha Svätého v ich životoch.

Chválte verejne, konfrontujte (bod 7) osobne.

Tento článok je od našich priateľov na leaderxpress.cz

Pokračuj v čítaní