Naše učeníctvo by malo mať CHUŤ.

Najväčšou chybou pri SOĽ je, keď sa o ľudí staráme tak, ako by sme chceli, aby bolo postarané o nás – potrebujeme vnímať ICH potreby.

V tomto zázname z Konferencie pre pracovníkov s mládežou online SOĽ si môžeš vypočuť tému, ktorú mala Maruška Skonc. Hovorí v nej najmä o rôznych formách starostlivosti, ktoré môžeš prakticky vyskúšať: povzbudzovanie, oslava, stratégia, zdroje, výzva a vykázateľnosť.

Čo z toho potrebujú ľudia, o ktorých sa staráš, zažiť?