Aj keď ste tieto Vianoce možno nemali šancu byť naživo vo svojom zbore, chceli sme Vám z Tréningového centra Kompas dať takýto malý dar.

24. decembra o 21:00 si budete môcť vypočuť vianočný príbeh v nádhernej básni Marka Chasea, ktorá sa volá Paradoxology a tiež vianočné koledy z ich obývačky.

A prečo Paradoxology?

Použil som dve slová z angličtiny („paradox“ a „doxology“) a spojil ich do jedného slova. V kombinácii týmto spôsobom nadobúda nové slovo úplne iný a hlbší význam. Paradoxológia neznamená štúdium paradoxov. Mojím zámerom pre toto slovo je však znamenať jednoducho, „zjavný rozpor, ktorý oslavuje Boha.“  Paradoxológia je teda epická báseň, ktorá rozpráva skutočný príbeh o slávnych nemožnostiach.