V dnešnej časti série zo Zjavenia Jána budeme spoločne čítať text z 3. kapitoly, verše 1 až 6. Budeme premýšľať nad tým, čo je kľúčom k vernosti v budúcnosti aj tým, či ukazujeme všetkým na Pána Boha.

V prílohe nájdeš prezentáciu aj nahrávku témy z mládeže v Obišovciach. Ak preferuješ aj vizuálny záznam, video z mládeže v Obišovciach nájdeš aj tu.

Fotografia: Allen Taylor/Unsplash