Prečo je vízia dôležitá v osobnom živote aj v službe? Ježiš prakticky modeloval príklad pre nás, ako môžeme mať víziu pre službu a niekedy aj pre konkrétnych ľudí. Čo sa od Neho môžeme naučiť? Jany Šimočko pokračuje v sérii Základy služby. 

Dvadsiatu štvrtú epizódu podcastu nájdete na Spotify (link) aj iTunes (link).

Fotografia: Tamara Kuchárová