Symptómy

Z mojich skúseností s týmto problémom, táto osoba vyrástla v domove, kde bol perfekcionizmus prítomný. Možno u otca, možno u matky. Ale výsledky sú zvyčajne podobné. Keď vyrastajú, všetko musí byť perfektne upratané, musí mať samé jednotky, príkladné správanie a čisté oblečenie. A ak to tak nie je, nastane nátlak zo strany rodiča – tresty, zahanbovanie, vynadanie, vina, hnev. Niekedy nie je ľahké určiť, odkiaľ tento tlak vychádza. Možno mal aj rodič rodičov, ktorí boli perfekcionisti. Možno je to o tom, aby vyzerali dobre pred priateľmi či rodinou. Možno je to duchovné presvedčenie, keď niekto verí, že Boh takýto štandard vyžaduje.

Môže byť ťažké oddeliť človeka s chorobou perfekcionizmu od človeka, ktorý si dáva vysoké ciele. Byť zodpovedný a excelentný je dobrá vec. Indikátorom, že niečo je zle, môže byť práve tlak; tlak (vo forme hanby, trestov, viny a pod.), ktorý rodič dáva na dieťa alebo neskôr, tlak a vina, ktorú dieťa dáva samo na seba.

Výsledky

Perfekcionizmus môže mať rôzne výsledky. Samozrejme, tlak perfekcionizmu môže vyústiť do rôznych úspechov – perfektných známok, čistého domu, množstva peňazí, bezchybného mejkapu, dobrej kondičky či presných rutín. Ale aká je cena? Možno najkritickejší výsledok vidieť na samotnom človeku. Často zápasí s nachádzaním pokoja a odpočinku. Nikdy sa nič nezdá byť dosť dobré pre ich štandardy alebo štandardy “hlasov”, ktoré počujú v svojich hlavách z minulosti. Takže často spia menej, vstávajú skôr, plánujú viac, pracujú tvrdšie, dosahujú viac a dokážu splniť celý zoznam úloh.

Má to tiež dopad na ľudí vôkol nich. Môže ísť o tých najbližších, ako partnerov či deti, alebo tých, s ktorými pracujú alebo ktorí pracujú pre nich. Budú cítiť tlak a hanbu, vinu, nepokoj alebo strach, ktorý s tým prichádza.

Tento tlak môže viesť k problémom v manželstve, rozvodu, depresii detí či rebélii, konfliktu v práci, vyhoreniu tímu či strate práce.

Ako sa dostať von

Neexistuje ľahké riešenie pre stav, ktorý sa budoval celý život. Ale v nejakom bode v minulosti musel ten človek usúdiť, že dokonalosť mu prinesie prijatie od ostatných aj od samého seba. Je to pasca, ktorej sa nám Boh opatrne pomáha vyhnúť.

V Biblii nám Boh ukazuje náznak perfektného života bez hriechu v záhrade Eden (Genezis 2). Potom nám ukazuje (cez voľbu Adama a Evy) tendenciu nášho srdca hľadať dokonalosť inde než v Jeho pláne (Genezis 3). Ale aj vo svetle tragického neporozumenia Adama a Evy, ich zlyhania a zlyhania ďalších generácií, Boh aj tak vytvorí bezpodmienečnú dohodu milosti s Abrahámom (Genezis 12), v ktorej ukazuje svoju lásku k ľudstvu aj napriek našim zlyhaniam. V knihe Exodus 20 nám dáva Zákon. Nie preto, aby nás doviedol k dokonalosti, ale aby nás učil v našej slabosti. Pomáha nám to potvrdiť našu zlomenú hriešnosť a tá nás potom vedie k volaniu o záchranu.

Pavol nazýva tlak dosiahnuť dokonalosť (alebo spravodlivosť) jarmom alebo bremenom. V Liste Rimanom úzkostlivo vysvetľuje, že pred Bohom nedokážeme sami obstáť. A to je ťažká realita, ktorú perfekcionista nedokáže prijať. Ale bez akceptovania tejto reality nikdy nenájdeme Božie riešenie. Pavol pokračuje a v Liste Rimanom 1:17 odkrýva Božie riešenie: “Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý z viery bude žiť.

V Evanjeliu podľa Matúša 11:28 – 30 sa spomína podobný motív: “Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké.“

A znovu v Evanjeliu podľa Lukáša 11:46: “On mu odpovedal: „Aj vám, zákonníkom, beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete.”

Takže ak si osoba všimne niektoré z tendencií perfekcionizmu, môže to byť signál, že existuje problém; problém, ktorý nás môže unaviť fyzicky, duchovne aj emočne. A môže mať hlboký dopad na ľudí vôkol nás. Čím skôr dokážeme spozorovať perfekcionizmus, tým skôr s ním môžeme začať bojovať. Bojovať boj s Ježišom po našom boku. Ježiš je jediný perfektný, ten, ktorý nás dokáže milovať a viesť v našej zlomenosti a slabosti na miesto radosti a pokoja.

Otázky a tipy

  1. Čo sa stane, keď zmeškáš svoju modlitbu a čítanie Biblie? Máš pocity zlyhania, viny alebo že sa Boh hnevá alebo že tvoj deň nemôže kvôli tomu dopadnúť dobre?
  2. Čo sa stane, keď zhrešíš? Ako vnímaš Božiu odpoveď? Je nahnevaný, sklamaný a odhodlaný ťa potrestať? Si schopný prijať Ježišovo odpustenie a dar dokonalosti pre teba? Alebo sa vo vzťahu s ním vzďaľuješ, kým si nebudeš môcť zaslúžiť cestu späť lepším správaním?
  3. Spomeň si na skúsenosti, ktoré si zažil a ktoré podporili tvoju tendenciu k perfekcionizmu. Ak tieto skúsenosti dokážeš identifikovať, choď pred Boha a požiadaj ho, aby uzdravil tie korene (skúsenosti), ktoré ťa k týmto tendenciám ukotvujú. A požiadaj ho, aby nadprirodzene znovu pripojil tieto korene na správne miesto – čo sú jeho milostivé ustanovenia a Jeho neutíchajúca láska.
  4. Nájdi si čas na čítanie a rozjímanie nad Listom Rimanom 8:1 – 5. Požiadaj Boha, aby ti ukázal, kde je zakorenená tvoja spravodlivosť. Je to v tvojom dobrom správaní alebo v Jeho zabezpečení spravodlivosti cez Ježišov život a smrť.
  5. Nájdi si čas na čítanie a rozjímanie nad Listom Efezanom 6:10 – 17. Všimni si všetko duchovné brnenie, ktoré ti Boh už poskytol. Vidíš tieto duchovné výhody ako voľne dostupné pre tvoju vieru v Ježiša? Alebo si ich musíš zaslúžiť svojím dobrým správaním (perfekcionizmom)?
  6. Nájdi si čas na čítanie a rozjímanie nad Evanjeliom podľa Lukáša 15:11 – 32. Ako dvaja synovia nepochopili lásku svojho otca k nim. Boli v pokoji v jeho láske, alebo verili, že ich schopnosť byť dokonalými je podmienkou jeho lásky? Ako Otec dokázal, že ho nepochopili?

Fotografia: Jonathan Hoxmark/Unsplash