Hlavná téma: Zasľúbený vzťah

Biblický text: Genesis 12 – 17

Úvod k téme

Naposledy sme sa pozreli na to, ako človek rozbil všetky vzťahy, pre ktoré ho Boh stvoril. S Bohom, s inými ľuďmi a stvorenstvom, o ktoré sa mal starať. Aby sme pozreli na kontext textu, ktorý si budeme dnes čítať, musíme sa pozrieť na to, ako sa vyvíjal svet po tom, ako človek musel odísť z Božej prítomnosti.

Štúdium textu

Úvod k textu: Rozdeľte ľudí do dvojíc alebo trojíc podľa počtu ľudí v skupinke. Každej dvojici dajte jeden text, na ktorý sa majú pozrieť.

Gen 4, Gen 5, Gen 6:5 – 8 + 8:21, Gen 11:4 (v porovnaní s 1:28) + Gen 11:7 – 9

 • Ako sa v tejto kapitole vyvíjajú vzťahy, pre ktoré sme boli stvorení?
 • Ako v tejto kapitole vidíme naplnenie Božieho trestu z Genezis 3. kapitoly?

Spoločne čítajte text: Genezis 12 – 17

Otázky a diskusia

Genezis 12:1 – 7

 • Čo Boh Abrahámovi sľubuje v Genezis 12:1 – 7?

Genesis 15

 • Aký je problém s týmto sľubom v Genezis 15:1 – 3?
 • Čo Boh Abrahámovi sľubuje ďalej (vo veršoch 5 – 7) a čo si o tom Abrahám myslí?
 • Od 9. verša do konca kapitoly je opísaný zvláštny rituál, do ktorého Boh rozpráva. Čo presne sa deje?

Toto uzatváranie zmluvy funguje tak, že ten, kto niečo sľubuje, prejde medzi rozrezanými zvieratami, a tým hovorí, že ak svoj sľub nesplní, nech sa mu stane tak, ako tým zvieratám.

 • Ako táto zmluva, ktorú Boh s Abrahámom uzatvára funguje? 
 • Na kom záleží splnenie sľubu, ktorý Boh Abrahámovi dáva? 
 • Akú rolu v jeho splnení hrá Boh a akú Abrahám?

Genesis 17:1 – 8

 • Aký sľub v tejto pasáži Boh pridáva k tomu, čo sme už počuli?
 • Prečo je tento Boží sľub zvláštny na tomto mieste v príbehu? (Spomeňte si na veci, na ktoré sme sa pozerali na začiatku)
 • Ktoré z vecí, ktoré sa pokazili pri prvom hriechu Boh sľubuje, že napraví?

Záver a aplikácia

 1. Čo sme sa v dnešnej pasáži naučili o Bohu a o tom, ako veľmi mu záleží na náprave toho, čo je na tomto svete pokazené?
 2. Boh nezabudol spomenúť, že kým sa jeho sľuby naplnia, Abrahámovi potomkovia budú štyristo rokov v otroctve. Čo to hovorí o Božích zasľúbeniach?

Zhrnutie

V dnešnom texte sme videli ako sa svet po prvom hriechu a treste, ktorý Boh na tento svet uvalil, zhoršoval s každou generáciou až do bodu, kedy Boh oľutoval, že stvoril ľudí. Rozhodol sa zničiť všetkých ľudí a začať odznovu s Noáchom, no ani to nepomohlo a ľudia stále hrešili a rebelovali voči Bohu. No Boh zasľúbil, že ich už nikdy nezničí potopou a tak spravil niečo prekvapujúce – z týchto hriešnych ľudí, ktorí sa nikdy nezmenia – si vybral jedného človeka, Abraháma. Nie preto, že by bol lepší. Jednoducho preto, že chcel. A rozhodol sa, že z tohto človeka zázračným spôsobom vybuduje národ, ktorý bude patriť jemu a skrze ktorý príde riešenie pre celý svet na problém zlomených vzťahov medzi ľuďmi, medzi ľuďmi a stvorením a najmä medzi ľuďmi a Bohom. 

Materiál bol vytvorený v spolupráci so Scripture Union Slovakia. www.scriptureunion.sk

Fotografia: Kristína Buchelová