Hlavná téma: Ježiš sa pozerá predovšetkým na tvoje srdce.

Biblický text: Evanjelium podľa Marka 7:1 – 37

Kľúčové myšlienky:
 1. Ježiš kritizuje zdanlivú zbožnosť. 
 2. Ježiš vysvetľuje, že problémom nie je, čo ide do nášho vnútra, ale z nášho vnútra von.
 3. Ježiš uzdravuje aj tých, ktorí sa zdajú navonok nehodní.
Stručný obsah:
 1. úvod k téme
 2. štúdium textu z Evanjelia podľa Marka 7:1 – 37
 3. otázky a diskusia
 4. záver a aplikácia

Úvod k téme:

Čomu dávaš prednosť – peknému zovňajšku alebo skrytému vnútru? A čo v prípade, ak ide o ľudí? Čo je dôležitejšie – vonkajší prejav alebo srdce? Priprav sa, lebo Ježiš nám v nasledujúcich veršoch ponúka tú správnu odpoveď.

Štúdium textu

Úvod k textu: V uplynulých týždňoch nám Marek predstavil Ježiša ako dosiaľ nevídaného hrdinu – mocného, nového, do rodiny pozývajúceho, hodného nášho počúvania a dôvery. V nasledujúcich veršoch sa pozrieme na to, čo Ježiš skutočne chce – naše srdce.

Predtým, ako sa pustíme do štúdia textu, si však treba ujasniť, čo si pod pojmom „srdce človeka” predstavuje Biblia. Biblia srdce vníma ako rozhodujúcu podstatu bytia človeka – to, kým sme, čo chceme, čo nás motivuje, čo si myslíme. Keď Ježiš tvrdí, že všetko zlé pochádza zo srdca, v podstate tým hovorí, že zlo pochádza z tej najhlbšej a najpodstatnejšej časti nášho vnútra, Ak je naše srdce zdrojom zlých myšlienok a skutkov, potom potrebujeme pomoc. 

Spoločne čítajte text: Evanjelium podľa Marka 7:1 – 37

Otázky a diskusia

Ježiš kritizuje zdanlivú zbožnosť (verše 7:1 – 13)

Čo sa spýtali farizeji a zákonníci Ježiša? Prečo mali problém s takýmto správaním?

 • Nepáčilo sa im, že Ježišovi učeníci nedodržiavali zaužívané pravidlá.
 • Vnímali to ako neposlušnosť, nerešpekt, dokonca až bezbožnosť.

Aká bola Ježišova reakcia? Čo myslíš – čo to znamená dnes pre nás?

 • Ježiš ich označil za pokrytcov a poukázal na dôležitosť nasledovať Božie prikázania, nie ľudské, na dôležitosť srdca, nie pravidiel.
 • Ježiš chce, aby bolo predovšetkým naše srdce zmenené a blízko k Nemu. Chce, aby sme začínali od srdca, nie od poslúchania pravidiel.
Ježiš vysvetľuje, že problémom nie je, čo ide do nášho vnútra, ale z nášho vnútra von (verše 7:14 – 23)

Čo podľa Ježiša vychádza zvnútra človeka, z ľudského srdca? Spomínaš si na situáciu, kedy niektoré z týchto vecí stáli medzi tebou a Bohom? Aké to bolo?

 • Zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, lakomstvá, zloby, podvod, rozkošníctvo, zlostný pohľad, rúhanie, pýcha, pochabosť.

Prečo je podľa teba dôležité mať čisté srdce a ako nám k tomu môže Ježiš pomôcť?

 • Nečisté srdce – teda hriech je prekážkou medzi nami a Bohom.
 • Ježiš sa nám ponúka ako cesta k Bohu – chce nás očistiť, vziať všetok hriech a odpustiť nám, aby už nič nestálo medzi nami a Bohom.
Ježiš uzdravuje aj tých, ktorí sa zdajú navonok nehodní (verše 7:24 – 30)

Kde sa príbeh odohráva? Čím je táto oblasť špecifická?

 • Príbeh sa odohráva mimo židovského teritória medzi pohanmi, ktorí boli pokladaní za nečistý, nie vyvolený národ. Naznačuje to, že Marek chce pri Ježišovi poukázať na to, že mal nádej aj pre tých druhých (nevyvolených, nečistých, nehodných).

Ježiš najskôr odmieta pomôcť – prečo je to tak a čo zmení Jeho názor? Aký postoj má žena voči Ježišovi? Čo si o sebe myslí?

 • Ježiš si bol vedomý svojho poslania – zachrániť izraelský národ, a preto najskôr odmieta pomoc pohanke, avšak potom oceňuje jej reakciu a urobí zázrak.
 • Žena si je vedomá svojho podradného, nehodného postavenia. Má však vieru a verí, že aj tie najmenšie omrvinky, to najmenšie, čo Ježiš pre ňu vie urobiť, je dostačujúce. Verí v Jeho moc a s pokorou sa na ňu obracia.

Záver a aplikácia

Tento text možno učí niečo, čo ti je ťažké prijať za pravdu – že z nášho srdca pochádzajú zlé veci. Stále však môžeš čerpať povzbudenie z Ježišovej reakcie v jednotlivých príbehoch. Ježiš je hrdina, ktorý sa pozerá na tvoje srdce a ktorý ťa prijme, aj keď ostatní nie.

Na základe toho, čo sme dnes študovali:

 1. Čo nové si sa naučil o Ježišovi?
 2. Zmenil sa v niečom tvoj obraz o Ježišovi? Ak áno, v čom?
 3. Súhlasíš s Ježišovým tvrdením, že z ľudského srdca pochádzajú zlé žiadosti? Prečo áno a prečo nie?
 4. Akú nádej nám prináša posledný príbeh o žene pohanke? V čom nám môže byť táto žena príkladom?
 5. K akej zmene ťa volá dnešné štúdium?

Fotografia: Kelly Sikkema/Unsplash