Snažíte sa počas stretnutí modliť nahlas, ale vždy sú to len tí istí ľudia (vedúci)? Alebo už ani nezaraďujete modlitebné okienko do programu, lebo je vždy trápne ticho?

V tomto zázname z Jarmoku nápadov a tém sa spoločne pozrieme na to, čo sa s tým dá robiť, a ako vybudovať zdravú kultúru modlitieb. Workshop viedla Darina Malá.