Možno aj ty máš na svojej skupinke či mládeži mladých ľudí, ktorí majú otázky ohľadom svojej orientácie, či sa priamo pokladajú za bisexuála alebo homosexuála. Ako takým ľuďom slúžiť? Čo sú biblické pravdy o tejto téme? Súčasťou webinára je aj svedectvo.

Workshop bol súčasťou online Jarmoku nápadov a tém pre pracovníkov s mládežou a viedla ho Lenka Šimočková.