Človek je bytosť vzťahová. Po tom, ako Boh stvoril človeka – muža, povedal: ”Nie je dobré človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná” (Gen 2:18). “Udivuje nás to. Veď si to predstavte: svet je nový, úplne bez poškvrny. Adam je stále nevinne čistý, plný slávy. Chodí s Bohom. Nie je medzi nimi nijaká prekážka. Majú niečo, čo nik z nás nepozná, po čom však každý túži: dokonalé priateľstvo, nepoškvrnené hriechom. A v tejto dokonalosti nie je niečo v poriadku?! Niečo chýba?! Čo by to mohlo byť? Eva. Žena. Ženskosť!” (Eldredge, 2006)

You need to be logged in to view the rest of the content. Prosím . Nie ste členom? Pridajte sa k nám