Tento Veľký Piatok je úplne iný ako ktorýkoľvek doteraz. Mám pred sebou celý deň a ja rozhodujem o tom, ako ho strávim. Chcem ho stráviť s Ježišom, lebo spôsob, akým On strávil prvý Veľký piatok, sa udial aj kvôli mne.

Ak premýšľaš aj ty nad tým, ako tráviť tento deň, alebo vedieš niekoho, komu by sa zišla inšpirácia, dúfam, že ti nasledujúce riadky o tom, ako taký deň môže vyzerať, pomôžu.

Pripravím sa na tento deň

Dám vedieť ľuďom, s ktorými bývam, že plánujem byť osamote. Vyhnem sa zbytočným nedorozumeniam a nenaplneným očakávaniam. Dopredu sa rozhodnem, čo bude súčasťou tohto dňa.

Budem sa vyhýbať veciam, ktoré si žiadajú moju pozornosť

Odídem na miesto, kde môžem byť sama. Do izby, na záhradu, do lesa. Vypnem internet a notifikácie. Naplno precítim, ako som závislá na online svete a uvedomím si, ako veľmi potrebujem byť len s Ním.  

Budem sa postiť

Mám rada dobré jedlo a zvyčajne mám dobrú výhovorku, prečo sa pôstu vyhnúť. Dnes nie. Keď si uvedomím, čo Ježiš obetoval pre mňa, všetky moje ospravedlnenia sa strácajú.

Budem čítať o udalostiach veľkonočného týždňa

Použijem Evanjeliá v harmónii, aby som mala pred sebou celý príbeh. Začnem bodom 201.

Budem Ho chváliť

Pripomeniem si všetko, kým je a čo pre mňa urobil. Budem hľadieť na krásu Jeho stvorenstva a tešiť sa z Jeho blízkosti.

Budem sa modliť

Budem činiť pokánie, budem Mu ďakovať a prosiť Ho. Poviem mu, ako sa mám, čo ma robí smutnou, s čím zápasím.   

Budem v tichu načúvať Jeho hlasu

Verím, že Duch Svätý chce ku mne hovoriť. Tak ako aj každý iný deň. Chcem Mu dať dnes priestor, prestať hovoriť a začať naslúchať.

Budem si zapisovať, čo Pán Boh ku mne hovorí

Nechcem zabudnúť nič z toho, čo sa dnes bude diať. Zapíšem si svoje myšlienky, Jeho myšlienky a vrátim sa k nim počas ďalšieho stíšenia.

Nebudem chcieť mať všetko pod kontrolou

Moja tendencia je naplánovať si každú minútu, aby som mala istotu, že všetko dopadne tak, ako chcem. Dnes to však nebudem robiť. Tieto body sú mi pomocou, nie obmedzením. Ak neurobím ani jeden z nich, ale stále bude môj duch v spojení s Jeho, to mi stačí.

Otázky na záver

  1. Ako si dnes zakúsil Pána Boha? Bolo to v niečom iné?
  2. Ako sa vyrovnávaš s tým, keď Pán Boh mlčí? Mlčal niekedy aj smerom k Ježišovi?
  3. Volá ťa Pán Boh ku konkrétnym krokom? Sú pre teba nepohodlné? Niečo, do čoho sa ti nechce? Prekvapujúce?
  4. S kým sa môžeš podeliť o to, aký to bol pre teba deň?

Fotografia: Dávid Mathé