Niektorí ľudia sú výreční a radi rozprávajú. Iní potrebujú trochu pomoci. Aktivita Hlina v rukách hrnčiara je vhodná pre tých, ktorí majú problém s vyjadrovaním sa v slovách, ale aj pre tých, ktorí premýšľajú viac obrazne či kreatívne.

  • Veľkosť skupiny: 2 a viac
  • Čas: 15 minút
  • Čo potrebuješ: Hlinu, plastelínu alebo inú modelovaciu hmotu.
  • Cieľ aktivity: Pomôcť členom skupiny, ktorí majú problém vyjadriť svoje pocity slovami.

Pokyny k aktivite

Každému členovi skupiny dajte kus modelovacej hmoty a tému, podľa ktorej majú tvoriť. Dobré témy obsahujú prvok vnímania seba: Čo si myslíš, ako ťa vnímajú iní ľudia? Ako chceš, aby ťa vnímali? Do čoho alebo koho môžeš vyrásť?

Výtvory môžu byť autoportréty, ale zdôraznite, že to tiež môžu byť symboly, napr. veľká ruka, ktorá predstavuje túžbu byť nápomocný; zlomený hrnček, ktorý predstavuje poškodenú nádobu, ktorá túži po odpustení alebo milosti či posteľ, ktorá má zobrazovať túžbu po oddychu.

Otázky na diskusiu

  1. Prečo si si vybral práve predmet, ktorý si vytvoril?
  2. Čo reprezentuje? Vedel by si opísať, čo pre teba znamená?