Aké by to bolo, ak by sme si mohli kúpiť lásku či zdravie? Táto aktivita môže pomôcť skupinke alebo mládeži diskutovať o hodnotách a o tom, aké máme priority.

  • Veľkosť skupiny: 3 a viac
  • Čas: 20 minút a viac
  • Čo potrebuješ: Vytlačený zoznam položiek na aukciu, perá.
  • Cieľ aktivity: Rozhovor o hodnotách členov skupiny.

Pokyny k aktivite

Pred skupinkou si pre každého člena skupiny vytlačte priloženú prílohu. Každá osoba dostane zoznam položiek na aukciu. Dajte im asi 10 minút na to, aby mohli najprv premýšľať individuálne. Následne ich rozdeľte do menších skupín.

Členovia skupiny sa musia zhodnúť na tom, na čo budú prihadzovať a koľko sú ochotní utratiť. Ak máte niekoľko skupín, môžete začať aukciu. Postupne vyvolávajte položky zo zoznamu a sledujte, koľko sú skupiny ochotné zaplatiť. Najvyššia ponuka získava danú položku a skupina si musí odpočítať utratenú sumu. Ak máte len jednu skupinu, diskutujte o dôvodoch, prečo sa tak rozhodli a čo robí vec cennou.

Aukcia hodnôt

Predstav si, že položky v zozname by mohli byť naozaj na predaj a dostal si 150 000 eur, aby si ich mohol minúť na aukcii. Rozhodni sa, koľko peňazí si ochotný zaplatiť za každú vec zo zoznamu. Musíš minúť všetky peniaze, a keď si na jednu položku vymedzil istý obnos peňazí, už ho nesmieš presunúť na inú položku.

Rozhodni sa, koľko minieš na každú z vecí na zozname. Tieto položky potom dostane človek, ktorý ponúkne najviac peňazí. Použi zoznam z prílohy, aby si sa vedel lepšie rozhodnúť, na ktoré položky chceš minúť a koľko peňazí máš k dispozícii.

Otázky na diskusiu

  1. Na ktorú položku si vyčlenil najviac peňazí a na ktorú najmenej?
  2. Prečo je položka, na ktorú si bol ochotný minúť najviac peňazí, taká dôležitá?
  3. Keď sa pozrieš na zoznam, čo je v dnešnej dobe považované za dôležité a čo je naopak prehliadané?
  4. Ako sa vám darilo rozhodnúť sa v skupine? Chceli ste investovať do rovnakých vecí, alebo ste sa v niektorých bodoch úplne líšili?
  5. Ako ste sa dokázali rozhodnúť, čo je naozaj dôležité a cenné?
  6. Pridal by si niečo do zoznamu? Prečo?