Poznáme to. Každý z nás túži byť v kvalitnom a zdravom tíme, ktorý vie, kam smeruje, aj to, aká je moja úloha v ňom. Predstav si tím, v ktorom sa cítiš ako doma a konflikty sa vždy riešia efektívne a spravodlivo. Je to len sen, alebo niečo, na čom môžeme a vieme pracovať? Tu je 6 charakteristík tímu, ktorý dokáže zdravo spolupracovať.

1. Spoločný zámer

Najdôležitejším aspektom úspešnej tímovej práce je jasná spoločná a pôsobivá úloha. Tím je tým silnejší, čím jasnejšia je orientácia každého jedného jeho člena na tento spoločný zámer. Tím nie je cieľom, iba nástrojom ako cieľ dosiahnuť. Preto sú vysoko výkonné tímy nasmerované na jasný cieľ a hodnotené podľa toho, či cieľ dosahujú.

Keď budeme vedieť, kam ideme, budeme vedieť byť úspešní a efektívne pracovať.

Členovia vášho tímu by mali jasne vedieť, aký je váš zámer. Je to pripraviť zaujímavú mládež alebo pomôcť prakticky komunite? Je vaším cieľom povedať evanjelium širokej skupine, alebo im chcete pomôcť v každodennom živote s Ježišom? Keď budete vedieť, kam idete, budete vedieť byť úspešní a efektívne pracovať.

2. Jasne rozdelené úlohy

Kvalitné tímy sú charakteristické tým, že majú veľmi jasne rozdelené úlohy. Každý člen tímu presne vie, čo je jeho úlohou v tíme, a rovnako sú mu jasné roly ostatných členov tímu. Roly predstavujú to, ako pripravujeme, prideľujeme a realizujeme prácu, ktorou je tím poverený.

Napriek tomu, že tento koncept je logický, jeho používanie v praxi je pre mnohé tímy veľmi zložité. Často sa stáva, že sa popisy práce zavedú do extrému, alebo nie sú dostatočné. Ak však tento koncept členovia tímu správne pochopia, zistia, že ciele, ktoré si určili, alebo im boli určené, dosahujú spolu rýchlejšie a pri menšej námahe.

Pozrite sa na to, aké talenty majú členovia vášho tímu. Pokúste sa nájsť miesto, v ktorom budú vedieť pomôcť svojím obdarovaním, no dajte im aj výzvy v oblastiach, ktoré sú pre nich ťažké. Buďte však priami a nečakajte, kým sa niečo spraví „samo“. Každý člen tímu by mal rozumieť tomu, čo robí a v čom môže pomôcť ďalším spolupracovníkom.

3. Schopné vedenie

Kvalitné tímy potrebujú jasne určené a schopné vedenie. Ak takéto vedenie chýba, skupina stratí svoj smer. Neschopný vodca môže byť aj veľkou brzdou. Tímy sú, vo svojej najhlbšej podstate, skupinami dobrovoľníkov. Nad dobrovoľníkmi nestojí šéf, ale vedúci, ktorý je schopný nakopnúť spoluprácu, vytvoriť tvorivú atmosféru a udržať správny smer.

Všímajme si potenciálnych vedúcich v našom okolí a povzbudzujme ich v raste.“

Všímajte si potenciálnych vedúcich vo vašom okolí a povzbudzujte ich v raste. Ak ste vedúcim tímu, snažte sa byť jasný a rozhodný líder, ktorý dokáže inšpirovať, jasne niesť víziu služby a byť služobníkom, ktorého dokážu členovia rešpektovať. Neustále pracujte na svojom raste a pomáhajte v ňom aj iným. 

4. Efektívne pracovné postupy

Tím a pracovný postup idú ruka v ruke. Pre veľa profesií je postup práce samozrejmý. Chirurgickému tímu, sláčikovému kvartetu, alebo posádke na palube lietadla by nikdy ani len nenapadlo, že by začali riešiť svoju úlohu bez jasne definovaného postupu. Plán futbalového tímu a záznam nôt sláčikového kvarteta jasne vymedzuje ich pracovný postup.

Aj organizácie a firmy majú svoje postupy. Okrem kopnutia lopty do bránky alebo predvedenia druhého dejstva v divadelnej hre, ich postupy v sebe zahŕňajú rozhodovanie, cieľavedomé stretnutia, vybavovanie poistných udalostí, alebo akékoľvek iné aktivity, ktoré potrebujú na dosiahnutie svojho poslania.

Kvalitné tímy rozpoznávajú, sledujú a potom zvládajú svoje kľúčové pracovné postupy a neprestajne ich vyhodnocujú otázkami: „Ako sa nám darí? Čo sa učíme? Ako to môžeme robiť ešte lepšie?“. Ako tím sa pokúste pozrieť na svoj zámer. Aké konkrétne postupy potrebujete zaviesť, aby ste ho dosiahli? Môže to byť pravidelné hodnotenie vašich mládeží, efektívnejšie rozdelenie úloh alebo vzdelávanie v oblastiach, v ktorých váš tím zaostáva.

5. Pevné vzťahy

Jeden z omylov, s ktorými sa v tímoch a tímovej práci stretávame, je presvedčenie, že na to, aby sa spolupracovalo a komunikovalo efektívne, musia byť členovia tímu najlepšími priateľmi. Nie je to tak úplne pravda, pretože ku dosiahnutiu cieľa sú často potrebné rozmanité schopnosti, skúsenosti a vedomosti a hlboké priateľstvá sú veľmi často založené na spoločných záujmoch alebo podobnej životnej situácii.

A čím rozmanitejší tím je, tým šikovnejší dokáže byť. Tím, ktorého členovia sa pozerajú na svet rozličnými očami, má istú výhodu v porovnaní s viac rovnorodou skupinou. Táto rôznorodejšia skupina bude schopná riešiť problémy, rozhodnutia a iné záležitosti tímu s vyšším kolektívnym IQ. Uvidia viac riešení, viac kreatívnych riešení, ak budú schopní svoje rozdielnosti nasmerovať jednotne, a nie pre nich proti sebe bojovať.

Rozličnosti musia byť nahradené dôverou, prijatím, rešpektom, ohľaduplnosťou a veľkou dávkou porozumenia.

Pre to, že rozmanitosť prináša so sebou veľa príležitostí na nesúlad, konflikt a zlyhanie komunikácie, zvlášť v tímoch, ktoré musia svoje úlohy splniť v zložitom, rýchlom a dynamickom prostredí, ich rozličnosti musia byť nahradené dôverou, prijatím, rešpektom, ohľaduplnosťou a veľkou dávkou porozumenia. Členovia tímu teda nemusia byť prirodzene najlepšími kamarátmi, ale musia mať medzi sebou pevné vzťahy.

6. Výnimočná komunikácia

Komunikácia je základným prostriedkom spolupráce. Jedným zo základných motívov, prečo chcú firmy používať tímovú prácu, je, že tie firmy, ktoré sú založené na tímoch, lepšie reagujú na zadanú úlohu a pracujú rýchlejšie. Tím, alebo organizácia, môže byť iba natoľko flexibilná, nakoľko rýchlo dokáže komunikovať.

Efektívne tímy zvládajú umenie priamej komunikácie a len zriedka čelia následkom nedorozumenia alebo komunikačného zmätku. Ľudia v tíme chápu, že efektívna komunikácia je kľúčom k jednotnému mysleniu a k zladeniu v spoločných rozhodnutiach. Výsledkom je, že sa vedome rozhodujú komunikovať medzi sebou. Veľa spolu hovoria a vynakladajú úsilie na to, aby stav vzájomnej komunikácie udržiavali na dobrej úrovni a stále ho zlepšovali.

Ako tím sa teda cieľavedome potrebujete učiť komunikovať. Naučte sa chváliť členov tímu, ale aj konštruktívne kritizovať. Ak niekto potrebuje pomoc, mal by túto potrebu posunúť ďalej a ak s niečím nesúhlasí, mal by to povedať nahlas. Ak sa naučíte komunikovať priamo, predídete mnohým zraneniam aj nedorozumeniam.

Pokiaľ ide o tímy, týchto šesť charakteristík je cestou k úspechu, aký by nikto nečakal. Ak tím správne pochopí týchto pár vecí, dosiahne výnimočné výsledky.

Zdroj: Prebrané z manažérskej príručky McMillan: The performance factor
Foto: Helena Lopes/Unsplash